CHI BỘ 3 – ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 26/6/2022 Chi bộ 3, Đảng bộ trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, TX.Tân Uyên đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Công tác chuyên môn được đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn cuộc vận động của Chi bộ, Đảng bộ và của ngành như: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

02 năm qua, Chi bộ đã kết nạp 01 đảng viên, Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 3 phấn đấu kết nạp từ 3 – 4 đảng viên mới, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm, Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên nói và làm theo nghị quyết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt Quy định 213/TW.

Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi uỷ Chi bộ 3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Quốc Trị giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tiền – Chi uỷ viên./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *