LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 37 (Từ 15/5/2023 đến 20/5/2023)

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 37

(Từ 15/5/2023 đến 20/5/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

 

Hai

(15/5)

– SHDC+ SHCN:

– Khui heo đất (mỗi lớp cử 2 hs)

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023)

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng “Tháng hành động vì ATTP”; tuần lễ QG nước sạch và VSMT (CĐ + Đoàn TN)

–       9h00: Họp Liên tịch: Chuẩn bị tổng kết năm học 2022-2023.

–       GVCN nhận thư mời họp PHHS tại VP- C. Tú chuẩn bị

–       Từ 15/5à 20/5/2023:  Thu và  nhập liệu TS 10 năm 2023-2024 (HĐTS)

– Thành lập Ban kiểm tra chéo hồ sơ thi TNTHPT tại trường và trường bạn (T. Thời)

 Tiếp Đoàn KT sở v/v thực hiện KL thanh tra chuyên ngành trường ( BLĐ+ Phu trách các bộ phận có liên quan)

– 15/5à18/6/2023: Tham gia vòng sơ loại cấp tỉnh Hội thi Olypic tiếng Anh HS,SV lần thứ XI năm 2023 (Đoàn TN + Tổ AV)

Nhắc:

+ QĐ thành lập Ban BVPV kỳ thi TS 10 năm 2023-2024 (C. Mai)

–       Trong tuần: TTCM tổng hợp các biểu mẫu đánh giá cuối năm, xét thi đua, đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp và thi đua trong BLĐ và GV trong tổ (lưu ý thật chính xác, GV và TTCM phải ghi thật cụ thể theo yêu cầu trong hướng dẫn, không ghi tắt, ghi chung chung… nộp bản chính về C. Tú, bản foto về cho C. B. Vân tổng hợp. hạn chót  19/5/2023(TTCM)

–       TTCM nộp biểu điểm, đáp án đối với các môn trường ra đề về cho C. Mai tổng hợp nộp sở

–       In danh sách thí sinh ĐKDT, Phiếu ĐKDT….chuẩn bị KTC hồ sơ cho HS kiểm dò (T. Đạt + GVCN)

–       Dự toán kinh phí thi TS 10 năm 2023-2024 (C. Ngân- KT)

Ba

(16/5)

–       Hoàn thành nhập điểm KT vào phần mềm (GVBM)

–       Đón Đoàn KTGS  vệ sinh học đường, y tế trường học….(C. N. Vân + C. Tiền)

–       13h30’-14h30’: Nghe giới thiệu SGK môn GDQP 11 (T. Khiêm + C. Thúy)

–       14h00: Tập huấn Chữ ký số tại HT2 (HĐSP) (Dự kiến nếu đổi lịch sẻ thông báo sau)

(17/5)

–       Hết hạn nộp biên bản thống nhất đáp án kiểm tra HKII cho thầy Thời (TTCM)

–       8h00: Dự Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (theo CV triệu tập)

–       Xuất Bảng tổng hợp điểm để GVCN K10,11 đánh giá xếp loại 2 mặt GD (C. Thúy- CNTT)

–       13h30’: Kiểm tra hồ sơ thi TN. THPT năm 2023 (theo QĐ; T. Thời phân công KT, coi đây là buổi tập huấn các thầy, cô mới để thứ ba 23/5/2023 KTC trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai); ĐĐ: Phòng họp 2

Năm (18/5) –       Nộp hồ sơ khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022-2023 về Thị đoàn (T. Q. Anh)

–       8h00: Họp xét thi đua HS K10,11 (HĐTĐ + GVCN+ BT Đoàn TN + T. Trị)

–       Thi TN Nghề PT (HS khối 11)

–       Báo cáo kết quả thực hiện CV số 844/SGDĐT-GDTrHTX ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn tổ chức h/đ CTĐ và khuyến học trong CS giáo dục về sở (C. Mai+ C. Tiền)

–       Gửi thư mời Lễ tổng kết 2022- 2023 (C. Vân + C. Tú)

–       14h00: Hoàn thành nhập liệu TS 10 + in kiểm dò (HĐTS 10; C. Mai chủ trì)

–       8h00: Dự Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự dự kiến bổ nhiệm công chức quản lý; (2) Quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, công tác khảo thí. HT + PHT); trực lãnh đạo C. B. Vân

–       Hết hạn BLĐ + các đoàn thể + TTCM + Các bộ phận báo cáo tổng kết năm học về cho T. Tài + T. Thời.

 

Sáu (19/5)

–       Hoàn thành hồ sơ thi TN THPT năm 2023; chuẩn bị phục vụ KTC (T. Thời + C. Tú + T. Đạt + C. Thúy + GVCN khối 12)

–       Báo cáo cập nhật thông tin số liệu, thông tin biến động trên CSDL ngành …về sở (C. Thúy- CNTT)

–       KT, hoàn thành và xuất PLL cho GVCN chuẩn bị họp PHHS cuối năm (C. Thúy)

–       Nhận phiếu đăng ký xét công nhận TN và hồ sơ (T. Đạt + GVCN 12)

Bảy (20/5 ) –       16h30’: Nộp file và danh sách thi sinh dự thi TS 10 năm 2023-2024 về sở (C. Mai + GV được phân công)

–       4h30: Về Nguồn HS khối 11 tại Bến Tre (BLĐ + BCH Đoàn TN + GVCN K11 + HS)

CN (21/5) –       7h30’: Họp PHHS  cuối năm (GVCN Khối 10,11)

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *