[CẬP NHẬT] LỊCH LÀM VIỆC HÈ 2023

LỊCH LÀM VIỆC HÈ 2023

 

 

 

Hai (29/5)

–      THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

–       Hoàn thành CSVC cho HĐ thi TS 10 năm 2023-2024 (C. Mai)

–       Hoàn thành nhập điểm  tổng kết từng môn học, xếp loại HL, HK HKII và cả năm lớp 12 (C. Thúy- CNTT)

–       Hết hạn nộp hồ sơ đề nghị tuyên dương danh hiệu “ Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2023 về BTV Thành đoàn (T. Q. Anh)

–       GVCN + GVBM có học sinh thi lại nhắc nhở HS ôn tập theo đề cương GVBM gửi đến hết ngày 17/6/2023

Ba (30/5) –       8h00: Họp LĐ HĐ coi thi TS 10 (theo QĐ)

–       14h00: Họp lãnh đạo HĐ tại điểm thi

Tư (31/5) –       7h00:Họp toàn thể HĐ coi thi TS 10

–       9h00: Sinh hoạt Quy chế thi

Năm (01/6) –       7h00: Khai mạc HĐCT TS 10

–       8h00: Thi môn Ngữ văn

–       14h00 : Thi môn AV

–       01/6à 04/6/2023: Thi TS lớp 10 năm 2023-2024

Sáu –       8h00: Thi môn Toán

–       02/6/2023: Báo cáo Tổng kết công tác GDQP-AN về sở (T. Khiêm)

–       Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chề năm 2022-2023 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ việc đánh giá chuyển đổi số về sở (C. Mai + C. Thúy- CNTT)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

–       Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 về Ban Dân vận Thành ủy (C. B. Vân)

Bảy

(03/6/)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

–       THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

CN (04/6) –       04/6à 20/6/2023: HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)
Hai (05/6) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch): triển khai thi vẽ tranh PC ma túy, chấm, chọn nộp sở (Đoàn TN); Hưởng ứng Tuần lễ QG phòng, chống thiên tai năm 2023

ND; Sinh hoạt ngày môi trường, phòng chống Ma túy (Thi vẽ tranh và Rung chuông vàng).

–       Hết hạn nộp Góp ý Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê Căn tin, giữ xe tại CSGD về sở (C. Ngân- KT )

–       Báo cáo quý về t/h Chương trình ‘GD lý tưởng CM, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh nhiên, thiếu niên, nhi đồng TX Tân Uyên trên không gian mạng” giai đoạn 2022-2030 về Thị đoàn (T. Q. Anh)

–       Hết hạn nộp hồ sơ minh chứng năm học 2022- 2023, phân loại từng tiêu chí và nộp BLĐ phụ trách các tiêu chuẩn như đã phân công (TTCM, TTVP,  phụ trách các đoàn thể)

–       13h00: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên (T. Q. Anh chủ trì điểm cầu tại trường)\

–       Nhắc HS tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 (Đoàn TN)

–       13h00: Dự HN  tuyên dương danh hiệu “ Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2023 về BTV Thành đoàn (TP: GV + HS được chọn)

–       Từ 01/6à 30/6/2023: Hoàn thành và nộp file excel thừa giờ năm 2022-2023 về sở (T. Thời- T. Đạt)

Ba (06/6) –       Báo cáo Ngày PL về Thị xã (C. N. Vân)

–       Báo cáo tháng về công tác KT-GS về Thị ủy (C. N. Vân)

–       8h30’: Tư vấn TS trường ĐH Lạc Hồng (Đoàn TN hỗ trợ)

–       Hội đồng chấm thi TS 10 năm 2023-2024 (theo QĐ)

–       HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG LÀM VIỆC (theo QĐ)

–       Hết hạn nhận hồ sơ minh chứng KĐCLGD năm 2022- 2023 (TK các tiêu chuẩn; bắt đầu phân loại theo từng tiêu chí và bỏ vào họp)

Tư (07/6) –       Báo cáoTổng kết tình hình thực hiện ứng dụng CNTT và CĐS và TKGD  HKI về sở (C. Mai + C. Thúy-CNTT)

–       Nộp Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 về sở + PGD (T. Thời + C. Tú)

–       Báo cáo tổng kết công tác GD thể chất năm 2022-2023 về sở (T. Hùng)

–       Báo cáo tổng kết công tác QP&AN  năm 2022-2023 về sở (T. Khiêm)

Năm (08/6) Sinh hoạt hè

–       Dự lớp tập huấn triển khai công tác Tư vấn tâm lý trong CSGD, trường học (T. Thời + T. Q. Anh + T. Phước)

–       Hết hạn Nộp tranh dự thi “Vẽ tranh tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy” năm 2023 về sở (T. Q. Anh)
+  Đọc sách tại TV trường.

+ Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       08/6/2023: Báo cáo thực hiện công tác Y tế trường học về sở (C. Tiền)

–       08/6/2023: Nộp Báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 về sở (C. Mai + C. Tú)

–       Báo cáo định ký 6 tháng công tác khoa giáo về Thị ủy (T. Thời)

Sáu (09/6)

 

–       Dự lớp tập huấn triển khai công tác Tư vấn tâm lý trong CSGD, trường học (T. Thời + T. Q. Anh + T. Phước)
10/6/23: Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học” về sở (C. B. Vân)

–       Nộp Báo cáo việc triển khai thực hiện QĐ số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GD về sở (C. Mai + C. Thúy-CNTT)

–       Nộp báo cáo 6 tháng về công tác phổ biến, GDPL năm 2023 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở về Thành ủy (T. Trị)

–       Nộp Kế hoạch hè + QĐ thành lâp BCĐ hè 2023 về sở (T. Q. Anh)

Bảy (10/6)

 

CN (11/6)
Hai (12/6)

 

Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+ Hội thi tìm hiểu luật GTĐB, lịch sử Đảng, Đoàn

+Tập hát các bài hát dân ca, cách mạng, tổ chức chơi trò chơi tập thể.

+ Phát động  v/v nhắn tin ủng hộ Chương trình “ Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật” năm 2023 ( CTĐ + CĐ + Đoàn TN)

8h00: Dự HN triển khai công tác trong tháng 6/2023 (T. Tài + T. Thời)

– Báo cáo kết quả KĐCLGD + Chuẩn QG năm học 2022-2023 về sở (C. Lai + C. Tú)

– 14h00: Họp HĐTĐ: xét thi đua tổ

– Tiếp tục tham gia chấm TS 10 năm 2023-2024 (theo QĐ)

– Trong tuần GV nhập đánh giá chuẩn trên Temis (lưu ý: kèm minh chứng phù hợp với từng tiêu chí)

– Hoàn thành danh sách hỗ trợ trực hè báo BLĐ (C. B. Vân) (yêu cầu tấp cả GV dạy lớp đều phải đăng ký trên tinh thần thống nhất trong cuộc họp HĐSP tháng 6/2023; trực thay phải làm bản thỏa thuận giữa 2 người và nộp về BLĐ để theo dõi)

Ba (13/6) –       Dự tập huấn công tác thanh tra thi TNTHPT năm 2023 (T. Thời)

–       Dự họp góp ý văn kiện …tại Thành ủy (cả ngày) (T. Tài)

–       Nộp Dự toán thi TNTHPT năm 2023 về sở (C. Ngân- KT)

Tư (14/6) –       Báo cáo Tổng kết việc thực hiện phong trào thanh thiếu niên CTĐ năm 2022-2023 về Hội  CTĐ thị xã (C. N. Vân + C. Tiền)

–       Nộp BB góp ý Dự thảo NQ Quy định nội dung, mức chi lựa chọn SGK trong các CSGD…về sở (T. Thời)

–       Nộp hồ sơ Đổi mới sáng tạo trong Quản lý, giảng dạy và học tập về sở (C. B. Vân)

Năm (15/6) –       Sinh hoạt hè

+  Đọc sách tại TV trường.

+  Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–        Báo cáo Tổng kết việc thực hiện  nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HS,SV năm 2022-2023 về sở (C. N. Vân + T. Q. Anh)

Sáu (16/6) –       Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT (6 tháng) năm 2023 về sở (T. Q. Anh + C. N. Vân)

–       Hết hạn nộp đề các môn thi lại + ma trận + đáp án, cho C. Mai (TTCM)

–       Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 29 NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về sở (C. N. Vân)

Bảy (17/6)

 

CN (18/6)
Hai (19/6) –       7h00: Sinh hoạt DC khối 12:  Triển khai Quy chế thi TNTHPT năm 2023  cho HS khối 12 (T. Thời; C. Lai ghi BB cụ thể theo yêu cầu của Thanh tra Sở GD)

–       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+ Tổ chức giải bóng đá mini 7 người (dành cho nam)

+ Thi hát Karaoke

+ Thu SGK cũ

–       9h00: Hội ý BLĐ về việc thi TNTHPT năm 2023; Tham quan hè, trực hè BLĐ + GV, cử GV dự tập huấn GD STEM, hướng nghiệp…

–       8h30’: Dự HN cán bộ chủ chốt CĐ (theo thư triệu tập- C. B. Vân)

–       Gửi Thư mời họp Ban ĐDCMHS vào 8h00 ngày thứ tư 21/6/2023 (C. Tú)

–       Báo cáo phát triển GD năm 2022-2023 về sở (T. Thời)

–       Hết hạn nộp hồ sơ minh chứng KĐCLGD về cho BLĐ phụ trách các tiêu chuẩn (TTCM)

–       Làm Tờ trình xin kinh phí thi TNTHPT năm 2023 (C. Mai)

–       Trong tuần: Dự tập huấn Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 11 theo lịch của BTC (BLĐ + GVBM); phân công tổ Tin thực hiện phục vụ máy chiếu; ĐĐ: Phòng họp 2

Ba (20/6) –       7h30’: Dự  HN sơ kết 3 năm thực hiện NQ ĐH ĐB đảng bộ thành phố lần thứ XII….(T. Tài)

–       8h00: Dự Tổng kết Kỳ thi TS lớp 10 năm 2023-2024 (T. Thời)

–       20/6 : Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác thanh tra năm học 2022-2023 về sở (C. N. Vân + C. Thảo)

Tư (21/6) –       Thông báo kết quả thi TS 10 năm 2023-2024 (BLĐ)

–       21/6à 23/6/2023: Dự lớp tập huấn kiến thức về con người (C. Hương- GDCD)

–       8h00: HĐKĐCLGD trường phân loại hồ sơ minh chứng, ghi mã minh chứng và bỏ vào họp (TK và BLĐ phụ trách các tiêu chuẩn)

–       8h30: Họp Ban ĐDCMHS (BLĐ + BĐDCMHS)

–       21/6à 07/7/2023: Cho rút hồ sơ TS 10 không có nhu cầu xét tuyển vào trường (HĐTS 10)

Năm (22/6) –       Sinh hoạt hè:

+ Đọc sách tại TV trường.

+ Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       Báo cáo việc quản lý hồ sơ gốc của VC, NV năm 2022-2023 về sở (C. Tú) (lưu ý: báo hàng năm)

–       8h00:  Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại HT C Thành ủy (T. Tài)

–       Nộp bảng điểm BDTX nội dung 3 về sở (C. Mai)

–       Hết hạn báo HT về việc KTC hồ sơ khối 10,11 (Khối trưởng CN)

Sáu (23/6) –       Tham quan hè từ 23/6à 24/6 (tập trung tại trường lúc 3h00 sáng)

ĐĐ: Mũi Né- Phan Thiết   

Bảy (24/6)

 

–       Tham quan hè từ 23/6à 24/6

–       ĐĐ: Mũi Né- Phan Thiết   

–       17h00: Hết hạn nộp Đơn phúc khảo TS 10 năm 2023-2024 (C. Tú)

CN (25/6) –       6h00: Dự Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống ma túy- 26/6” năm 2023 tại Quảng trường Thành phố (T. Thời + HS khối đông + HS nhận giải- giao Đoàn TN hướng dẫn HS)

–       Đón đoàn KT CSVC chuẩn bị kỳ thi TNTHPT năm 2023 của Thành phố Tân Uyên (BLĐ; C. Mai chuẩn bị)

Hai (26/6) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+ Tuyên truyền kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2023) + Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 + Ngày gia đình Viêt nam 28/6 + Tuyên truyền lịch sử đảng bộ Tân Uyên giai đoạn (1930-2000); lịch sử chiến khu Vĩnh Lợi, lịch sử địa phương

–       26/6à 30/6/2023: Tiếp sức mùa thi (Đội tình nguyện trường)

–       Tham gia Lễ ra  quân hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống ma túy -26/6” năm 2023 (Đoàn TN + HS)

–       Báo cáo kết quả Phát động  v/v nhắn tin ủng hộ Chương trình “ Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật” năm 2023 về Thành hội CTĐ (C. Tiền- y tế)

–       Báo cáo việc rà soát, làm sạch thông tin công dân của HS, học viên trên địa bàn tỉnh về sở (C. Tiền- Y tế báo)

–       Nộp hồ sơ đề nghi giải thưởng “Khuyến học- Tự học- Thành tài” năm 2023 về tỉnh (nếu có) (C. Mai)

–       26/6à 07/7/2023: Tiếp tục cho rút hồ sơ TS 10 không có nhu cầu xét tuyển vào trường (HĐTS 10)

–       8h00: Họp lãnh đạo HĐ coi thi TNTHPT năm 2023 (theo QĐ)

–       14h00: Họp Lãnh đạo HĐ tại điểm thi (theo QĐ)

 

Ba (27/6) THI TN THPT NĂM 2023

–       8h00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi (theo QĐ)

–       14h00: Sinh hoạt Quy chế thi (theo QĐ)

(PH + GV hỗ trợ các điểm thi theo phân công)

–       Dự tập huấn lực lượng tự vệ cơ quan< BCHQS…. (Dũng- BV)

–       Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị CSVC năm học 2023-2024 về sở (C. Mai + C. Tú) (chưa do HĐ thi TNTPPT)

Tư (28/6) THI TN THPT NĂM 2023

–       Sáng: Ngữ văn (120 phút)

–       Chiều: Toán (90 phút)

(PH + GV hỗ trợ các điểm thi theo phân công)

Năm (29/6) THI TN THPT NĂM 2023

–       Sáng: Bài thi tổ hợp KHTN; KHXH (150 phút)

–       Chiều: Ngoại ngữ (60 phút)

(PH + GV hỗ trợ các điểm thi theo phân công)

–       Nộp danh sách GV tham gia HĐ chọn sách GK Sử 10 về sở (C. Tú) (

Thầy Phước và C. Thảo tham gia) ®

–       Nộp danh sách đội tuyển dự thi “Dân vận khéo” về Phòng Nội vụ TP (C. B. Vân)

Sáu (30/6) THI TN THPT NĂM 2023

(Dự phòng)

–       Từ 30/6/2023: Tham gia thanh tra chấm thiTNTHPT năm 2023 (T. Thời)

Bảy (01/7) –       Từ 01/7à30/7: Nhận kết quả KT thừa giờ (T. Thời + T. Đạt)

–       Bắt đầu trực hè 2023 (theo phân công trong BLĐ và đăng ký của GV)

CN (02/7) –       Hết hạn nộp hồ sơ chọn SGK Sử 10 năm 2023-2024 về sở (T. Thời + C. Lý)
Hai (03/7) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

–       7h00- 9h00: Biểu diễn tuyên truyền của TT VH tỉnh Bình Dương với chủ đề An toàn giao thông…( BCĐ hè + HS chuẩn bị CSVC)

–       Phát động Cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến “ Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thành phố năm 2023 (CĐ + Đoàn TN); thời gian từ 26/6/2023 đến 28/7/2023

–       Phát động và xây dựng kế hoạch tham gia Chương trình “ Tìm về di tích lịch sử, văn hóa” thành phố Tân Uyên năm 2023 (BCĐ hè)

+  Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt tập thể.

+   Lao động, vệ sinh khuôn viên trường.

+  Trồng cây xanh (Cây cỏ đậu, cây thuốc nam) trong khuôn viên trường.

Trực hè theo phân công

–       03/7à 06/7/2023: TS tự đăng ký điều chỉnh nguyện vọng (T. Đạt +GVCN thông báo đến  HS 12)

–       Từ 03/7à 30/10/2023: Tham gia lớp BD năng lực SP và năng lực NN cho GV  Anh cấp THPT theo lịch (C. C. Vân + C. Thu)

–       03/7à 15/7/2023: Tham gia chấm thi TNTHPT năm 2023 (theo QĐ)

–       Tham gia góp ý kiến trong Phiếu trưng cầu ý kiến của Học viện chính trị Quốc gia TP HCM….( Tất cả các đảng viên) hạn chót 06/7/2023

–       Trong tuần hoàn thành ký học bạ khối 10 (GVBM + GVCN + HT)

–       Tham mưu HT lập danh sách tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan (09 thành viên) và thông báo để các thành viên chuẩn bị tốt cho đợt tập huấn (T. Thời)

Ba (04/7) –       Trực hè theo phân công

–       Báo cáo sơ kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả ngành Tuyên giáo giai đoạn 2020-2023 về Ban Tuyên giáo TP (C. N. Vân + T. Trị)

–       Nộp  danh sách tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan về Ban CHQS thành phố (T. Thời)

Tư (05/7) –       Trực hè theo phân công

–       8h00:  Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 14 (T. Tài).

–       13h30’:  Dự Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế quý II năm 2023 (ĐUV)

–        Dự tập huấn Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 11 theo lịch của BTC (BLĐ + GVBM); phân công tổ Tin thực hiện phục vụ máy chiếu; ĐĐ: Phòng họp 2

–       Nộp tác phẩm dự thi  Chương trình “ Tìm về di tích lịch sử, văn hóa” thành phố Tân Uyên năm 2023 (T. Q. Anh)

Năm (06/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè

+ Đọc sách tại TV trường.

+ Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       8h00: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (T. Tài)

–        Dự tập huấn Bồi dưỡng GV sử dụng SGK lớp 11 theo lịch của BTC (BLĐ + GVBM); phân công tổ Tin thực hiện phục vụ máy chiếu; ĐĐ: Phòng họp 2

Sáu (07/7) –       Trực hè theo phân công

–       7h00: Dự HN sơ kết 02 năm thực hiện QĐ số 677/TTg tại UBND huyện Dầu Tiếng (T. Tài hoặc C. Mai)

–       Báo cáo Ngày PL về Thị xã (C. N. Vân)

–       Báo cáo tháng về công tác KT-GS về Thị ủy (C. N. Vân)

–       16h30’: Hết hạn nộp danh sách TS không xét tuyển vào trường về sở (C. Mai+ HĐTS 10)

Bảy (08/7) –       Trực hè theo phân công

–       Dự tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan năm 2023 (Đội tự vệ)

CN (09/7)
Hai (10/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch): Về nguồn địa chỉ đỏ

–       10/7/23: Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đơn vị cuối năm về sở (BTTTĐ)

–       Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng “Nhà giáo tiêu biểu của năm” về sở (C. B. Vân)

–       Từ 10/7à 30/7/2023 Xét tuyển đợt 1 (HS K12)

–       Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” chính quyền ở trường; tổ chức tập luyện và  hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/8/2023.(C. B. Vân)

–       10/7à 16/7/2023: Tham gia bình chọn Clip hay nhất Chương trình “ Tìm về di tích lịch sử, văn hóa” thành phố Tân Uyên năm 2023 (GV + HS)

Ba (11/7) –       Trực hè theo phân công

–       Thi lại hè 2023 (theo phân công- Trực LĐ: C. N. Vân)

–       Báo cáo việc thực hiện bổ nhiệm và xếp lương đối với VC giảng dạy trong các CSGD về sở (C. Ngân- KT)

–       11/7à 18/7/2023: Dự tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan (09 thành viên theo danh sách)

Tư (12/7) –       Trực hè theo phân công

–       Thi lại hè 2023 (theo phân công- Trực LĐ: C. N. Vân)

–       7h30’: Dự bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 (theo danh sách đã gửi 7 đ/c)

–       Báo cáo thực hiện Tần lễ QG nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 về sở (T. Q. Anh)

Năm (13/7) –       Trực hè theo phân công

–       7h30’: Dự họp HĐND Thành phố Tân Uyên khóa III nhiệm kỳ 2021- 2026 (C. N. Vân)

Sáu (14/7) –       Trực hè theo phân công

–       7h30’: Dự bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư và cấp ủy viên cơ sở năm 2023 (theo danh sách đã gửi 7 đ/c)

–       Dự họp HĐND Thành phố Tân Uyên khóa III nhiệm kỳ 2021- 2026 (T. Tài)

–       Nộp danh sách dự BD công tác tổ chức năm 2023 về Thành ủy (T, Trị)

Bảy (15/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè

+ Thi kể chuyện về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thăm các GĐ chính sách, mẹ VNAH nhân ngày 27/7.

–       Dự tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan năm 2023 (Đội tự vệ)

CN (16/7) –       Trực hè theo phân công
Hai (17/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+ Phát động thi vòng 1 cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy từ 20/7à 19/8/2023 (CĐ + Đoản TN)

–       7h30’: Chấm thi lại (GV được phân công)

–       9h00’: Xét lên lớp ở lại sau thi lại (BLĐ + GVCN có HS thi lại + GVBM có HS thi lại + TKHĐ)

–       10h00: Hội ý BLĐ

–       Hết hạn báo cáo kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị về sở (C. Mai)

Ba (18/7) Trực hè theo phân công

–       8h00: Dự tổng kết kỳ thi TNTHPT năm 2023 (T. Tài)

–       Công bố kết quả TNTHPT năm 2023 (BLĐ);

–       18/7à27/7/2023: Nhận đơn phúc khảo TNPT (T. Đạt)

Tư (19/7) Trực hè theo phân công

–       19/7à 23/7/2023: Tham gia trại huấn luyện dành cho HS là cán bộ Đoàn THPT  lần I năm 2023 tại Gia Lai (Yến Nhi- 11.10)

–       Báo cáo kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024- 2026 về sở (C. Mai + C. Ngân- KT)

–       19/7à 27/7/2023: tham dự khóa học “ Thiết kế bài học và tổ chức giảng dạy STEM theo chương trình GDPT năm 2018” (C. Thảo- CN)

–       19/7à 27/7/2023: Tham gia HĐ chấm phúc khảo TS 10 năm 2023- 2024 (T. Trị + C. M. Thu)

Năm (20/7) Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè

+ Đọc sách tại TV trường.

–       +  Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       Xét công nhận TNTHPT năm 2023 (T. Tài + BGH + T. Đạt)

Sáu (21/7) –       Trực hè theo phân công

–       21/7à 24/7/2023: Cấp giấy CN TNTHPT năm 2023

Bảy (22/7) –       Trực hè theo phân công

–       Tham gia Chương trình “ Tìm về di tích lịch sử, văn hóa” thành phố Tân Uyên năm 2023 (theo QĐ)

–       Dự tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan năm 2023 (Đội tự vệ)

CN (23/7) –       Trực hè theo phân công
Hai (24/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+  SH truyền thống về ngày 27/7

+  Lao động vệ sinh khuôn viên trường, Bia 303.

+  Thi Thuyết trình sách “Quyển sách tôi yêu

Ba (25/7) –       Trực hè theo phân công
Tư (26/7) –       Trực hè theo phân công
Năm (27/7) –       Trực hè theo phân công

–       Báo cáo kết quả Phát động  v/v nhắn tin ủng hộ Chương trình “ Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật” năm 2023 về Thành hội CTĐ (C. Tiền- y tế)

–       Tham gia vòng chung kết  Cuộc thi tìm hiểu PL trực tuyến “ Chung tay phòng, chống ma túy” trên địa bàn thành phố năm 2023 (CB, GV và HS đạt giả vòng bán kết); thời gian từ 27/7/2023 đến 28/7/2023

Sáu (28/7) –       Trực hè theo phân công

–       Sinh hoạt hè

+ Tổng kết Hè

+ Quyết toán KP hè.

–        Nộp hồ sơ phúc khảo về sở GD (T. Đạt)

–       Dự Tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 (Theo Thư mời)

Bảy (29/7) –       Trực hè theo phân công

–       Dự tập huấn lực lượng tự vệ Ban CHQS cơ quan năm 2023 (Đội tự vệ)

CN (30/7) –       Trực hè theo phân công
Hai (31/7) THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2023-2024

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

10à 14/8/2023: Đăng ký đánh giá ngoài về sở (BLĐ)

+ HKI: Nộp hồ sơ trước 19/9/2023

+ HKII: Nôp hồ sơ trước 12/01/2024

15/8à 15/9/2023: Sở duyệt hồ sơ thừa giờ

18/9à 30/9/2023: ký BB thừa giờ cùng sở GD (T. Thời)

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” chính quyền ở trường hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/8/2023.(C. B. Vân)

  • 07/8à 03/9/2023: Dự thi vòng loại Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi tỉnh BD lần thứ 2 năm 2023 (T. Phong + T. Phước)
  • 22/9/2023: Vòng Bán kết, chung kết Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi tỉnh BD lần thứ 2 năm 2023 (T. Phong + T. Phước)
  • 26/8: Tham dự Hội thi “Dân vận khéo” tại UBNDTP (theo phân công)
  • + Phát động thi vòng 2 cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy từ 20/8à 19/9/2023 (CĐ + Đoản TN)
  • + Phát động thi vòng 3 cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy từ 20/9à 19/10/2023 (CĐ + Đoản TN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *