DANH SÁCH THÍ SINH NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI
XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Tính đến 11 giờ 00, ngày 23/6/2022Hạn chót nhận đơn phúc khảo 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2022

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH PHÒNG THI ĐIỂM MÔN PHÚC KHẢO (ĐẠI TRÀ) GHI CHÚ
VĂN ANH TOÁN
1 140105 MAI MINH ĐỨC 15/11/2007 5 X X
2 140107 TRƯƠNG HUỲNH ĐỨC 24/8/2007 5 X X X
3 140130 MA VĂN DUY 22/02/2007 6 X
4 140142 VŨ THANH HÀ 01/12/2007 6 X
5 140205 LÊ HẢI HƯNG 30/9/2007 9 X X
6 140219 PHẠM GIA HUY 18/10/2007 10 X X
7 140240 NGUYỄN CAO KHANG 29/01/2007 10 X X
8 140242 PHẠM TRỊNH NHẬT KHANG 18/7/2007 11 X
9 140309 LÊ THỊ THẢO LY 06/8/2006 13 X X
10 140351 ĐỖ ĐẶNG THANH NGÂN 15/8/2007 15 X
11 140439 NGUYỄN TUẤN PHI 04/9/2007 19 X
12 140462 ĐƯỜNG XUÂN PHƯỚC 12/9/2006 20 X
13 140486 VÕ NGỌC TÚ QUYÊN 26/4/2007 21 X
14 140524 NGUYỄN VIỆT THÀNH 04/4/2007 22 X X X
15 140640 HOÀNG CẨM TÚ 26/9/2007 27 X X
16 140659 NGUYỄN TỐNG MỸ UYÊN 15/02/2007 28 X
17 140688 LÊ BÙI UYÊN VY 06/10/2007 29 X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *