Đề cương ôn tập Toán – Học kỳ II – Khối 10

Đề cương ôn tập Toán – Học kỳ II – Khối 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 HỌC KỲ 2

A/ ĐẠI SỐ.

– CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

+ BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN.

+ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT- HỆ BẤT BẬC NHẤT HAI ẨN

+ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

– CHƯƠNG IV: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC- CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

+ CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC

+ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

B/ HÌNH HỌC

– CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO – ỨNG DỤNG

+ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC – GIẢI TAM GIÁC

– CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

+ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

+ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

+ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

Đề cương chi tiết đính kèm: ĐỀ CƯƠNG KHỐI 10 HKII – HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *