Đề cương ôn tập Toán – Học kỳ II – Khối 11

Đề cương ôn tập Toán – Học kỳ II – Khối 11

A. GIẢI TÍCH

– Chủ đề: GIỚI HẠN

– Chủ đề: ĐẠO HÀM

B. HÌNH HỌC

– Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

– Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

– Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Đề cương chi tiết đính kèm: ĐỀ CƯƠNG KHỐI 11-HKII -HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *