GIỚI THIỆU TỔ HÓA – SINH – KTNN

       Tổ Hóa – Sinh – KTNN của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ một trong 07 tổ chuyên môn của trường. Tổ chuyên môn Hóa- Sinh – KTNN có tổng số giáo viên: 13 người, trong đó có 01 cán bộ quản lý (Phó hiệu trưởng – chuyên môn Hóa học), có 07 giáo viên bộ môn hoá, 04 giáo viên bộ môn sinh, 01 giáo viên KTNN (Công nghệ), 100% giáo viên trong tổ đều có trình độ đại học, có 02 giáo viên trình độ thạc sĩ, có 04 giáo viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam còn lại là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công đoàn viên thuộc Công đoàn trường. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Hóa – Sinh của tất cả các lớp trong trường và môn Công nghệ khối 10.

       Tập thể tổ Hóa- Sinh – KTNN là một tập thể đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt quy định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn của ngành. Các giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu học hỏi và ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào dạy học. …Các giáo viên trong tổ có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy, công việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy trong giai đoạn hiện nay có nhiều thuận lợi, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

       Trong những năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường, tổ Hóa – Sinh – KTNN cũng đã đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng. Tổ thường xuyên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong các năm học. Về cá nhân nhiều cô giáo, thầy giáo đã được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là giáo viên giỏi cấp trường… Đặc biệt tổ Hóa- Sinh – KTNN còn là một tập thể có tinh thần tương thân, tương ái luôn sẵn sàng giúp đỡ động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực, nhiệt tình tham gia trong các phong trào thi đua do nhà trường và các đoàn thể tổ chức, phát động.

       Trong thời gian tới, tập thể tổ Hóa – Sinh – KTNN phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới.

Danh sách tổ Hóa- Sinh – KTNN năm học 2021 – 2022

STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Hiệu trưởng Hóa
2 Cô Tống Thị Lệ Hằng TTCM Hóa
3 Cô Nguyễn Bùi Mỹ Linh TPCM Sinh
4 Cô Nguyễn Trần Yến Trang GV Hóa
5 Cô Lê Ngọc Phượng GV Hóa
6 Cô Nguyễn Thị Lai GV Hóa
7 Cô Phạm Ngọc Thanh GV Hóa
8 Thầy Nguyễn Bình An GV Hóa
 9 Cô Nguyễn Thị Huế  GV Hóa
10 Cô Đỗ Hạnh Vi GV Sinh
11 Cô Lương Thị Tuyết Nhung GV Sinh
12 Thầy Nguyễn Văn Hò GV Sinh
13 Thầy Phạm Quốc Trị GV KTNN

Quốc Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *