Giới thiệu phần mềm soạn giảng Smart Notebook

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SOẠN GIẢNG SMART NOTEBOOK

1. Tạo kế hoạch bài học tốt hơn và sự tham gia của học sinh

Smart Notebook là một ứng dụng và dịch vụ có bộ công cụ dành cho giáo viên và nhà giáo dục để tổ chức tốt hơn và chuẩn bị kế hoạch bài học cho học sinh của họ. Được thiết kế dành cho các nhà giáo dục, Smart Notebook có thể được sử dụng trong lớp học hoặc tại nhà để tạo ra những bài học độc đáo, hấp dẫn mà học sinh có thể tương tác thông qua Bảng thông minh của lớp học. Với tài liệu bài học miễn phí, giáo viên có thể truy cập tới 350.000 tài nguyên khác nhau để rút ra để tạo ra các kế hoạch bài học tốt hơn. Tất cả các tính năng này và nhiều hơn nữa có thể được truy cập từ Notebook.

2. Dạy thông minh hơn

Tạo kế hoạch bài học có thể là một nhiệm vụ khó khăn khi bạn có một lớp học đầy trẻ em, nhưng với Smart, việc tổ chức các nguồn lực và đưa ra một kế hoạch mà học sinh có thể tham gia là dễ dàng. Bài học trong Sổ ghi chép thông minh có thể được gửi trực tiếp đến Bảng thông minh trong lớp của bạn nơi sinh viên có thể xem và tương tác với tài liệu. Giáo viên có thể ghi lại các bài học để học sinh có thể xem lại theo tốc độ của riêng họ từ một thiết bị di động, chẳng hạn như iPad. Vì đăng ký Notebook cho phép bạn cài đặt bộ phần mềm lên đến bốn máy tính khác nhau, giáo viên thậm chí có thể chuẩn bị các bài học này từ nhà của họ trước khi tải nội dung có liên quan lên Bảng thông minh.

3. Bài học độc đáo

Với Smart Notebook, bạn có thể điều chỉnh bài học cho học sinh của mình. Điều đó có nghĩa là kết hợp các cách học khác nhau vào một bài thuyết trình, chẳng hạn như nhúng video YouTube, tích hợp các tệp âm thanh, hình ảnh và hơn thế nữa. Không có kết thúc cho các khả năng nó cung cấp cho cả học sinh và giáo viên.

ƯU ĐIỂM

  • Học sinh truy cập thông qua Bảng thông minh.
  • Cài đặt trên tối đa 4 máy tính.

NHƯỢC ĐIỂM

  • Dựa trên đăng ký.
  • Không hữu ích cho học sinh không có thiết bị di động.

Nguồn và link tải phần mềm: https://smart-notebook.softonic.vn/#:~:text=Smart%20Notebook%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20%E1%BB%A9ng,cho%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%20c%E1%BB%A7a%20h%E1%BB%8D.

Hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmbTexzLiowae4VOZXCdYkmTTS2wXpjRI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *