Giới thiệu về Tổ Toán – Tin năm học 2021-2022

Trong năm học 2021-2022, tổ Toán – Tin có 13 thành viên, trong đó:

  • Giới tính: Nam (04/13), Nữ (09/13).
  • Trình độ: Thạc sĩ (03/13), ĐH (10/13).
  • Đảng viên: 09/13, trong đó nữ 06.
  • Trình độ tiếng Anh: Cử nhân (01/13), B1(02/13), C(01/13), B(04/13), A2(01/13), A(05/13).
  • Trình độ tin học: Thạc sĩ (01/13), Cử nhân (02/13), C(01/13), B(01/13), A(08/13).
  • Lý luận chính trị: Trung cấp (03/13), Sơ cấp (10/13).
  • Quản lý giáo dục: Thạc sĩ (01/13), Chứng chỉ (01/13).

File đính kèm: DANH SÁCH TỔ TOÁN – TIN 2021-2022-bảng ngang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *