KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

  • ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

          Quy định tại Điều 5, 6, 7, Chương III, của Quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

          1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 THPT là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ được quy định tại điều 33, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

          Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào lớp đầu cấp có độ tuổi thấp hoặc cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

          Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

          Học sinh đăng ký dự thi tự do (không trúng tuyển các năm học trước) thì tuổi vào lớp 10 không quá 17 tuổi. Tất cả trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của BộTrưởng Bộ GDĐT. 

       2. Hồ sơ dự tuyển:

          1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu). (Các trường THCS đăng ký mua tại trường dự tuyển).

             Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đang trực tiếp quản lý, không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào đơn xin dự tuyển;

          2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (mẫu bản sao có mộc đỏ, được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD);

          3. Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những học sinh vừa tốt nghiệp THCS) do Hiệu trưởng các trường THCS cấp;

          4. Bản chính học bạ THCS; (học bạ nộp bản chính không nhận bản sao).

          5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

          6. 02 (hai) ảnh cỡ 3×4;

          7. Bản photo của hộ khẩu gia đình (bản photo không phải công chứng).

          Lưu ý: Trong trường hợp bất khả kháng (dịch bệnh, bị cách ly… học sinh không thể đăng ký trực tiếp tại HĐ tuyển sinh thì gửi bộ hồ sơ (File scan) qua phần mềm quản lý hoặc email của các HĐ tuyển sinh.

          Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới vào lớp 10 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2022-2023 là 440 HS.

          Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 8h00 ngày 02/5/2022 đến 16h00 ngày 07/5/2022 tại Văn phòng trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

          Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 8h00 ngày 16/5/2022 đến 16h00 ngày 21/5/2022 tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ. (theo lịch trong bộ hồ sơ)

          Quy định nộp hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển

          – Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện như hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 nêu trên và học bạ THCS phải là bản gốc, tuyệt đối không nhận bản sao, bản photo;

          – Thí sinh được chọn một trong các trường THPT trong huyện, thị đang cư trú hoặc trường THPT thuộc địa bàn giáp ranh nơi cư trú để nộp đơn dự tuyển vào lớp 10;

          – Thí sinh được chọn 2 nguyện vọng xét trúng tuyển:

          + Nguyện vọng 1 là trường THPT thí sinh đã đăng ký dự tuyển (trường trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú theo hướng dẫn trên)

          + Nguyện vọng 2 là một trường THPT khác với trường THPT đã chọn ở nguyện vọng 1.

          – Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 được xét trước tiên, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và trường trung học phổ thông đăng ký nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu (chỉ xét khi điểm của thí sinh cao hơn hoặc bằng điểm nguyện vọng 2 của trường THPT đó).

          * Lưu ý: Những thí sinh không ghi nguyện vọng 2 sẽ không được xét nguyện vọng 2.

CHI TIẾT XEM TRONG KẾ HOẠCH 35 CỦA TRƯỜNG: 35-KH-THPTHVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *