Kế hoạch chuyên đề Tổ Toán – Tin năm học 2021-2022

Kế hoạch chuyên đề Tổ Toán – Tin năm học 2021-2022

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề tại tổ chuyên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn.

– Qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề các giáo viên của bộ môn có điều kiện học tập trao đổi, học tập lẫn nhau về kiến thức, phương pháp giảng dạy… nhằm thúc đẩy chất lượng dạy và học ở các trường, tạo điều kiện để giáo viên chia sẻ trao đổi chuyên môn đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT mới.

– Thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề các trường tự đánh giá kết quả tự học tự bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên về công tác bồi dưỡng chuyên môn ở các đơn vị.

– Tạo điều kiện cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, tích cực tư duy.

II. NỘI DUNG:

1. Sinh hoạt chuyên môn

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất hai tuần một lần theo đúng quy định của Bộ GD – ĐT.

– Đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tích cực ứng dụng CNTT, khai thác hệ thống tư liệu, sách báo trong thư viện nhà trường.

– Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn tránh các buổi sinh hoạt chuyên môn chỉ mang tính hình thức, qua loa chiếu lệ, đặc biệt quan tâm trao đổi, thảo luận vấn đề xây dựng giáo án/kế hoạch dạy học, xây dựng các chủ đề dạy học bộ môn, chủ đề dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của HS; việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học gắn với thực tế.

– Tích cực thực hiện đổi mới các chuyên đề chuyên môn gắn với các yêu cầu về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, khuyến khích các tổ nhóm, chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

– Tổ chức rút kinh nghiệm việc giảng dạy, dạy thêm học thêm buổi 2, ôn thi thi THPT từ đó điều chỉnh công tác quản lý, xây dựng kế hoạch giáo dục … nhằm trang bị tốt nhất về kiến thức và kỹ năng cho học sinh THPT.

2. Tổ chức chuyên đề

– Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, giáo dục kĩ năng sống cho HS đảm bảo tối thiểu thực hiện 02 chuyên đề/năm học, trong đó ít nhất 01 chuyên đề sinh hoạt về nội dung chuyên môn

3. Hồ sơ lưu trong hồ sơ của tổ chuyên môn

– Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn.

– Kế hoạch thực hiện chuyên đề.

– Kế hoạch xin hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyên đề (nếu có)

– Nội dung chuyên đề có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường

– Biên bản đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề

– Hình ảnh minh chứng (nếu có)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian: Năm học 2021 – 2022.

2. Đối tượng tham gia:

– Đại diện BLĐ nhà trường.

– Ban chấp hành Đoàn trường, CĐCS.

– Giáo viên tổ Toán – Tin.

– Học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

3. Hình thức tổ chức:

– Thực hiện sinh hoạt chuyên môn tổ (2 tuần/lần.)

– Tham gia trao đổi, bàn bạc tìm bài khó, xây dựng kế hoạch giảng dạy, dạy minh họa theo phân công của tổ.

– Dự giờ, thảo luận, phân tích rút ra kinh nghiệm về bài học nghiên cứu và áp dụng cho thực tiễn dạy-học.

– Sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn cấp trường và cấp tổ.

Kế hoạch chi tiết: 5.KH CHUYÊN ĐỀ TỔ 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *