Kế hoạch hoạt động Tổ Văn phòng năm học 2021-2022

Kế hoạch hoạt động Tổ Văn phòng năm học 2021-2022

  Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 sô 178/KH-THPTHVN ngày 15/10/2021 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, tổ Văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022.

Kế hoạch chi tiết: KH_hoat_dong_to_VP_2122

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *