Kế hoạch Tháng 03/2024 của Tổ Toán – Tin

Kế hoạch Tháng 03/2024 của Tổ Toán – Tin

– Căn cứ vào kế hoạch số 164-KH/THPT HVN ngày 13 tháng 09 năm 2023 về kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

– Căn cứ vào kế hoạch số 194-KH/THPT HVN ngày 21 tháng 09 năm 2023 về kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2023 -2024 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Tổ Toán – Tin năm học 2023 – 2024;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ, tập thể tổ Toán – Tin xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03/2024 như sau:

  • 01/03/2024: chấm SKKN, NCKHSPUD. Người thực hiện: T.Hải, c.Hoà
  • Trước 05/03/2024: nộp đề Kiểm tra Giữa kỳ II về tổ Khảo thí trường. Người thực hiện: cả tổ.
  • 14/03/2024: Thi tuyển HSG cấp trường môn Toán và Tin. Người thực hiện: T.Hải, C.Quỳnh Trúc.
  • 11 đến 16/03/2024: Tuần lễ Ôn tập Giữa kì II.
  • 18 đến 23/03/2024: Coi kiểm tra Giữa kì II theo phân công.

Kế hoạch chi tiết kèm theo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *