Kế hoạch tháng 11 năm 2023 của Tổ Toán – Tin

Kế hoạch tháng 11 năm 2023 của Tổ Toán – Tin

– Căn cứ kế hoạch số 164-KH/THPT HVN ngày 13 tháng 9 năm 2023 về Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

– Căn cứ vào kế hoạch số 194-KH/THPT HVN ngày 21 tháng 9 năm 2023 về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2023-2024 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

– Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của Tổ Toán – Tin;

– Căn cứ tình hình thực tế của tổ, tập thể Tổ Toán – Tin xây dựng Kế hoạch hoạt động tháng 11, như sau:

+ Từ 30/10 đến 05/11/2023: ôn tập kiểm tra GK1

+ Trước 22/11/2023: hoàn thành thanh tra toàn diện GV

+ Trong tháng 11: tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11

Nội dung chi tiết đính kèm: Kế Hoạch Tháng 11.23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *