LỊCH LÀM VIỆC HÈ 2023

 

LỊCH LÀM VIỆC HÈ 2023

Thời gian

Nội dung thực hiện

 

 

 

Hai (29/5)

 THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

–       Hoàn thành CSVC cho HĐ thi TS 10 năm 2023-2024 (C. Mai)

–       Hoàn thành nhập điểm  tổng kết từng môn học, xếp loại HL, HK HKII và cả năm lớp 12 (C. Thúy- CNTT)

–       Hết hạn nộp hồ sơ đề nghị tuyên dương danh hiệu “ Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2023 về BTV Thành đoàn (T. Q. Anh)

–       GVCN + GVBM có học sinh thi lại nhắc nhở HS ôn tập theo đề cương GVBM gửi đến hết ngày 17/6/2023

Ba (30/5) –       8h00: Họp LĐ HĐ coi thi TS 10 (theo QĐ)

–       14h00: Họp lãnh đạo HĐ tại điểm thi

Tư (31/5) –       7h00:Họp toàn thể HĐ coi thi TS 10

–       9h00: Sinh hoạt Quy chế thi

Năm (01/6) –       7h00: Khai mạc HĐCT TS 10

–       8h00: Thi môn Ngữ văn

–       14h00 : Thi môn AV

–       01/6à 04/6/2023: Thi TS lớp 10 năm 2023-2024

Sáu –       8h00: Thi môn Toán

–       02/6/2023: Báo cáo Tổng kết công tác GDQP-AN về sở (T. Khiêm)

–       Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chề năm 2022-2023 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ việc đánh giá chuyển đổi số về sở (C. Mai + C. Thúy- CNTT)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

–       Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023 về Ban Dân vận Thành ủy (C. B. Vân)

Bảy

(03/6/)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

–       THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

CN (04/6) –       04/6à 20/6/2023: HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)
Hai (05/6) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

ND; Sinh hoạt ngày môi trường, phòng chống Ma túy (Thi vẽ tranh và Rung chuông vàng).

–       Báo cáo quý về t/h Chương trình ‘GD lý tưởng CM, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh nhiên, thiếu niên, nhi đồng TX Tân Uyên trên không gian mạng” giai đoạn 2022-2030 về Thị đoàn (T. Q. Anh)

–       Hết hạn nộp hồ sơ minh chứng năm học 2022- 2023, phân loại từng tiêu chí và nộp BLĐ phụ trách các tiêu chuẩn như đã phân công (TTCM, TTVP,  phụ trách các đoàn thể)

–       13h00: Dự HN trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên (T. Q. Anh chủ trì điểm cầu tại trường)\

–       Nhắc HS tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 (Đoàn TN)

–       13h00: Dự HN  tuyên dương danh hiệu “ Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác” năm 2023 về BTV Thành đoàn (TP: GV + HS được chọn)

Ba (06/6) –       Báo cáo Ngày PL về Thị xã (C. N. Vân)

–       Báo cáo tháng về công tác KT-GS về Thị ủy (C. N. Vân)

–       8h30’: Tư vấn TS trường ĐH Lạc Hồng (Đoàn TN hỗ trợ)

–       Hội đồng chấm thi TS 10 năm 2023-2024 (theo QĐ)

–       HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG LÀM VIỆC (theo QĐ)

–       Hết hạn nhận hồ sơ minh chứng KĐCLGD năm 2022- 2023 (TK các tiêu chuẩn; bắt đầu phân loại theo từng tiêu chí và bỏ vào họp)

Tư (07/6) –       Báo cáoTổng kết tình hình thực hiện ứng dụng CNTT và CĐS và TKGD  HKI về sở (C. Mai + C. Thúy-CNTT)

–       Nộp Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 về sở + PGD (T. Thời + C. Tú)

–       Báo cáo tổng kết công tác GD thể chất năm 2022-2023 về sở (T. Hùng)

–       Báo cáo tổng kết công tác QP&AN  năm 2022-2023 về sở (T. Khiêm)

Năm (08/6) Sinh hoạt hè
+  Đọc sách tại TV trường.+ Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       08/6/2023: Báo cáo thực hiện công tác Y tế trường học về sở (C. Tiền)

–       08/6/2023: Nộp Báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022-2023 về sở (C. Mai + C. Tú)

–       Báo cáo định ký 6 tháng công tác khoa giáo về Thị ủy (T. Thời)

Sáu (09/6)

 

 

–       10/6/23: Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, dạy và học” về sở (C. B. Vân)

–       Nộp Báo cáo việc triển khai thực hiện QĐ số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GD về sở (C. Mai + C. Thúy-CNTT)

–       Nộp báo cáo 6 tháng về công tác phổ biến, GDPL năm 2023 về sở (C. N. Vân)

Bảy (10/6)

 

CN (11/6)
Hai (12/6)

 

Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

– Hội thi tìm hiểu luật GTĐB, lịch sử Đảng, Đoàn

-Tập hát các bài hát dân ca, cách mạng, tổ chức chơi trò chơi tập thể.

 

Ba (13/6)
Tư (14/6) –       Báo cáo Tổng kết việc thực hiện phong trào thanh thiếu niên CTĐ năm 2022-2023 về Hội  CTĐ thị xã (C. N. Vân + C. Tiền)
Năm (15/6) –       Sinh hoạt hè

+  Đọc sách tại TV trường.

+  Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       15/6: báo cáo Tổng kết việc thực hiện  nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HS,SV năm 2022-2023 về sở (C. N. Vân + T. Q. Anh)

Sáu (16/6) –       Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT (6 tháng) năm 2023 về sở (T. Q. Anh + C. N. Vân)

–       Hết hạn nộp đề các môn thi lại + ma trận + đáp án, cho C. Mai (TTCM)

Bảy (17/6)

 

CN (18/6)
Hai (19/6) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+ Tổ chức giải bóng đá mini 7 người (dành cho nam)

+ Thi hát Karaoke

+ Thu SGK cũ

–       Coi thi lại (theo phân công)

Ba (20/6) –       20/6 : Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua về công tác thanh tra năm học 2022-2023 về sở (C. N. Vân + C. Thảo)

–       Coi thi lại (theo phân công)

Tư (21/6) –       Thông báo kết quả thi TS 10 năm 2023-2024 (BLĐ)
Năm (22/6) –       Sinh hoạt hè:

+ Đọc sách tại TV trường.

+ Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       Báo cáo việc quản lý hồ sơ gốc của VC, NV năm 2022-2023 về sở (C. Tú) (lưu ý: báo hàng năm)

–       Xét duyệt kết quả thi lại và công bố (BLĐ + GVCN + GVBM có HS thi lại)

–       Triển khai Quy chế thi TNTHPT năm 2023  cho HS khối 12 (T. Thời; C. Lai ghi BB cụ thể theo yêu cầu của Thanh tra Sở GD)

Sáu (23/6) –       25/6/2023: Nộp bảng điểm BDTX nội dung 3 về sở (C. Mai)

–       Dự kiến tham quan hè từ 23/6à 24/6

ĐĐ: Mũi Né- Phan Thiết   

Bảy (24/6)

 

–       Dự kiến tham quan hè từ 23/6à 24/6

–       ĐĐ: Mũi Né- Phan Thiết   

CN (25/6)
Hai (26/6) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

–       26/6à 30/6/2023: Tiếp sức mùa thi (Đội tình nguyện trường)

Ba (27/6) –       Nộp hồ sơ đề nghi giải thưởng “Khuyến học- Tự học- Thành tài” năm 2023 về tỉnh (nếu có) (C. Mai)

THI TN THPT NĂM 2023

Tư (28/6) THI TN THPT NĂM 2023
Năm (29/6) THI TN THPT NĂM 2023
Sáu (30/6) THI TN THPT NĂM 2023
Bảy
CN (02/7)
Hai (03/7) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+  Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt tập thể.

+   Lao động, vệ sinh khuôn viên trường.

Trồng cây xanh (Cây cỏ đậu, cây thuốc nam) trong khuôn viên trường.

–       03/7à 06/7/2023: TS tử đăng ký điều chỉnh nguyện vọng (HS 12- TNTHPT)

Ba (04/7)
Tư (05/7)
Năm (06/7) –       Sinh hoạt hè

+ Đọc sách tại TV trường.

+  Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

Sáu (07/7) –       Báo cáo Ngày PL về Thị xã (C. N. Vân)

–       Báo cáo tháng về công tác KT-GS về Thị ủy (C. N. Vân)

Bảy (08/7)
CN (09/7)
Hai (10/7) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch): Về nguồn địa chỉ đỏ

–       10/7/23: Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đơn vị cuối năm về sở (BTTTĐ)

–       Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng “Nhà giáo tiêu biểu của năm” về sở (C. B. Vân)

–       Từ 10/7à 30/7/2023 Xét tuyển đợt 1 (HS K12)

Ba (11/7)
Tư (12/7) –       Báo cáo thực hiện Tần lễ QG nước sạh và vệ sinh môi trường năm 2023 về sở (T. Q. Anh)
Năm (13/7)
Sáu (14/7)
Bảy (15/7) –       Sinh hoạt hè

+ Thi kể chuyện về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Thăm các GĐ chính sách, mẹ VNAH nhân ngày 27/7.

CN (16/7)
Hai (17/7) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)
Ba (18/7) –       Công bố kết quả TNTHPT năm 2023 (T. Tài);

–       18/7à27/7/2023: Nhận đơn phúc khảo TNPT

Tư (19/7)
Năm (20/7) –       Sinh hoạt hè

+ Đọc sách tại TV trường.

–       +  Đọc sách tại thư viện Thị xã Tân Uyên

–       Xét công nhận TNTHPT năm 2023 (T. Tài + BGH + T. Đạt)

Sáu (21/7) –       21/7à 24/7/2023: Cấp giấy CN TNTHPT năm 2023
Bảy (22/7)
CN (23/7)
Hai (24/7) –       Sinh hoạt hè (theo kế hoạch)

+  SH truyền thống về ngày 27/7

+  Lao động vệ sinh khuôn viên trường, Bia 303.

+  Thi Thuyết trình sách “Quyển sách tôi yêu

Ba (25/7)
Tư (26/7)
Năm (27/7)
Sáu (28/7) –       Sinh hoạt hè

+ Tổng kết Hè

+ Quyết toán KP hè.

–        Nộp hồ sơ phúc khảo về sở GD (T. Đạt)

–       Dự Tổng kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 (Theo Thư mời)

Bảy (29/7)
CN (30/7)

 

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *