LỊCH LÀM VIỆC HÈ THÁNG 6/2024 (Từ 03/6/2024 đến 30/6/2024)

LỊCH LÀM VIỆC HÈ THÁNG 6/2024

(Từ 03/6/2024 đến 30/6/2024)

Thứ/ngày Nội dung thực hiện
Hai (03/6) KHỐI 12 HỌC ÔN TẬP THEO TKB

–       8h30’: Họp Ban TTTĐ xét thi đua tháng 5/2024;  thực hiện rà soát, chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thư viện, thiết bị, thí nghiệm và quản trị công sở (CNTT) trong các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; ĐĐ: Phóng HT (Mời TKHĐ dự)

–       Trực trường: BLĐ + tổ VP

Ba (04/6) –       Báo cáo việc thực hiện công tác pháp chế năm 2023- 2024 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo 6 tháng  công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo Kết quả thi thử tốt nghiệp, thống kê điểm bình quân mỗi môn cho BLĐ đợt 1 (C. Thúy- CNTT)

–       Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự

Thi TNTHPT năm 2024 (BLĐ)

–       TTVHTDTT mượn 02 dãy phòng học tổ chức Hội thi “Giải thưởng Mĩ thuật thiếu nhi” thành phố Tân Uyên năm 2024; HS 12 học trên tầng 3 lớp học cũ của mình. (C. Mai)

Tư (05/6) –       Báo cáo việc thực hiện cải cách hành chánh 6 tháng về sở (C. Tú)

–       Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung về công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm về sở và Thành ủy  (T. Thời)

–       Tham gia chấm thi TS 10 năm 2024-2025 (theo QĐ)

–       Nộp báo cáo việc thực hiện rà soát, chuyển ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thư viện, thiết bị, thí nghiệm và quản trị công sở (CNTT) về sở GD (C. Tú)

–       Nộp góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương về sở (C. B. Vân)

Năm (06/6) –       Báo cáo Tổng kết công tác y tế trường học năm 2023-2024 về sở (C. Nhã)

–       Nộp hồ sơ thừa giờ về sở (T. Thời + T. Đạt)

–       Báo cáo Kết quả thi thử tốt nghiệp, thống kê điểm bình quân mỗi môn về sở GD (T. Thời)

–       Dự tập huấn ATTP, phòng chống dịch bệnh…+ tuyên truyền vận động hiến mô, tạng….(theo QĐ 03 người )

Sáu(07/6) –       Báo cáo Tổng kết công tác giáo dục chính trị và công tác HS,SV trường học năm 2023-2024 về sở (C.N. Vân + T. Q. Anh)

–       Nộp Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hè và Kế hoạch hoạt động hè 2024 về sở (T. Q. Anh)

–       Dự tập huấn ATTP, phòng chống dịch bệnh…+ tuyên truyền vận động hiến mô, tạng….(theo QĐ 03 người )

–        Nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024 về sở GD (C. Mai + C. Thúy)

Bảy(08/6)

 

–       Hết hạn nhập báo cáo số tiền đầu tư từ ngân sách địa phương cho các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2024 (C. Ngân- KT; C. Mai theo dõi việc t/h)
CN (09/6)
Hai (10/6) KHỐI 12 HỌC ÔN TẬP THEO TKB

 

Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” cuối năm học. NẾU CÓ (C. B. Vân)

Trực trường: BLĐ + tổ VP

Ba
Năm –       Báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí theo quy định phải chuyển đổi về sở (T. Tài +C. Tú)
Sáu (14/6) –       In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh (T. Đạt)
Bảy

 

CN (16/6)
Hai (17/6) –       7h00: Triển khai Quy chế thi TNTHPT cho HS khối 12 (T. Thời)

KHỐI 12 HỌC ÔN TẬP THEO TKB

–       Báo cáo Kết quả thi thử tốt nghiệp, thống kê điểm bình quân mỗi môn cho BLĐ đợt 2 (C. Thúy- CNTT)

–       Trực trường: BLĐ + tổ VP

Ba (18/6) –       Báo cáo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới của ngành Giáo dục về sở (T. Q. Anh)
Tư (19/6) –       Nộp bài viết tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi về Ban Tổ chức Thành ủy (T. Hải + C. Lý + T. Trị)
Năm (20/6) –       Nhận hồ sơ chính thức để xét tuyển lớp 10 vào các trường công lập (hồ sơ gốc): Từ 08 giờ 00 ngày 20/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 20/7/2024 tại
trường và  gửi danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (01 bản scan có
dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và 01 bản file excel) gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng chất lượng giáo dục Sở GDĐT qua địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.  ( C. Mai + HĐTS 10)
Sáu (21/6/2024)

 

–       Hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi TN THPT năm 2024 (C. Mai + BV-PV)

–       Công bố điểm TS 10 năm 2024-2025 (BLĐ)

–       Từ 21/6à 23/6/2024: Nhận Đơn xin phúc khảo TS 10 (GV trực)

Bảy (22/6)

                         

–       Nộp báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (quý, 6 tháng  về Thanh tra Sở (C. B. Vân + C. Thảo- CN)
CN (23/6) –       Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm:

+ Thông tin cá nhân học sinh;

+  Thông tin kết quả học tập của học sinh.

Hoàn thành việc chuẩn bị CSVC phục vụ kỳ thi TN THPT năm 2024 (theo phân công của C. Mai)

Hai (24/6) –       Gửi đơn (bản scan) và danh sách thí sinh Phúc khảo (01bản scan có dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 10 và 01 bản file excel) gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng chất lượng giáo dục Sở GDĐT trước 16 giờ 00 ngày 24/6/2024 (C. Mai)

–       24/6à 28/6/2024: Tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Thành phố (GV đăng ký)

–       Trực trường: BLĐ + tổ VP

Ba (25/6) –       Họp lãnh đạo HĐ coi thi TN THPT năm 2024 (theo QĐ)
Tư (26/6) –       8h00: Họp Cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi (theo QĐ)

–       14h00: Phổ biến quy chế thi + làm thủ tục dự thi cho thí sinh

Năm (27/6) –       Sáng thi môn Ngữ văn (120 phút)

–       Chiều thi môn Toán (90 phút)

Sáu (28/6) –       Sáng thi môn tổ hợp (150 phút)

–       Chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút)

THAM QUAN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC; thầy cô tập trung tại trường lúc 19h30’;khởi hành 20h00

(Bảo vệ trực trường nghiêm túc theo phân công)

Bảy (29/6) THAM QUAN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

(Bảo vệ trực trường nghiêm túc theo phân công)

CN (30/6) THAM QUAN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC

(Bảo vệ trực trường nghiêm túc theo phân công)

Hai (01/7) THAM QUAN DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC (kết thúc 23h30’)

(Bảo vệ trực trường nghiêm túc theo phân công)

Từ 02/7/2024 đến 15/8/2024 GV tham gia trực trường theo phân công

                             HIỆU TRƯỞNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *