LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 03 (Từ 04/10/2021 đến 09/10/2021)

Thứ/ Ngày Nội dung/ Người phụ trách
 

Hai

(04/10)

– SHCN: Nhắc nhở nề nếp học 0nline, rà soát lại HS có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, HS bị Fo, HS có cha mẹ là Fo, HS trong vùng còn phong tỏa, cách ly;  báo cáo tình hình thu các khoản phí đầu năm và nộp về T. Đạt tổng hợp báo cáo HT

– Nộp danh sách CBQL tham gia BDTX  năm học 2021- 2022 về sở (C. Tú)

– Hoàn thành các văn kiện HNCBVC gửi về tổ để chuẩn bị HN (C. B. Vân)

– Nhắc nhở:

+ Trong tuần GVCN sinh hoạt Hướng nghiệp, NGLL chuyên đề tháng 9/2021, nộp BB về cho C. N. Vân, hạn chót thứ hai tuần sau ngày 11/10/2021

+ Các BT Chi bộ căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021 và triển khai trong Chi bộ.

+ Các tổ họp góp ý các kế hoạch, các báo cáo đã gửi trên mail và các văn kiện HNCBVC trước để tuần sau HNCBVC cấp tổ tiến hành được thuận lợi và góp ý đầy đủ, chính xác hơn. (Dự kiến 23/10/2021 tổ chức HNCBVC cấp trường)

+ Xây dựng kế hoạch và tổ thực hiện chuyên đề tổ theo kế hoạch.(TTCM)

+ Hoàn thành Bản cam kết Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021(HĐSP)

Ba

(05/10)

– 10/10/2021: Hoàn chỉnh GA ghi hình môn Văn (tổ Văn)

– 7h30’: Dự lễ Tổng kết năm học 2020- 2021….TX Tân Uyên (T. Tài)

(06/10)

–  Hết hạn thực hiện đánh giá chuẩn NNGV trên hệ thống STEMIS từ nay đến trước 08/10. Lưu ý: phải có minh chứng đầy đủ kèm theo từng tiêu chí (HĐSP)
 

Năm

(07/10)

– 7h30’: Dự HN Ban Chấp hành Đảng bộ TX Tân Uyên (T. Tài)

– Từ 07à09/10/2021: Dự BD phương pháp dạy học môn tiếng Anh (tổ Anh)

– 13h00: Chấm SP E-leaming tại phòng 4.0 (Ban giám khảo + tác giả bài giảng)

– Hoàn thành kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác…(C. N. Vân); Kế hoạch cá nhân (T. Tài) nộp T. Trị kiểm tra và nộp về Thị ủy trước 10/10/2021

Sáu

(08/10)

– Nộp Báo cáo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CB nhiệm kỳ 2020-2025 và  Báo cáo quy hoạch CB nhiệm kỳ 2025-2030 về Thị ủy (T. Trị)

10/10/2021: Thi Tin học trẻ toàn quốc bảng C (2 HS: Hào + Đại)

Bảy

(09/10)

– Hết hạn các đoàn thể nộp tiền vận động quyên góp Chương trình “Máy tính cho em” về cho C. B. vân tổng hợp và nộp (Đoàn TN + GVCN + BCHCĐ)
CN (10/10) Nghỉ!

File đính kèm: LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 03-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *