LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 18 (Từ 02/01/2023 đến 09/01/2023)

 LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 18

(Từ 02/01/2023 đến 09/01/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

 

Hai

(02/01)

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH (trực theo phân công)

Tuyên truyền KN 60 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963- 02/01/2023)

–       Trong tuần: Phụ đạo buổi chiều nghỉ

– Nhắc:

–  Lập các Kế hoạch năm 2023 theo phân công (ĐUV)

– Tập trung bồi dưỡng cho HS để dự thi HSG các giải còn lại (GV đã được phân công).

– Thông báo thu các khoản HKII: (GVCN liên hệ C.Ngân + T. Đạt)

– Công khai quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi cuối HKI: BCHCĐ + KT

– Hết hạn nộp Báo cáo sơ kết HKI của tổ CM về cho T. Thời (TTCM)

Các bộ phận + đoàn thể nộp báo cáo sơ kết HKI (mail T. Tài + T. Thời) để tổng hợp báo cáo về sở (Trưởng các bộ phận)

Thực hiện BDTX nội dung 3 (GVBM)

– Hoàn chỉnh sản phẩm dự thi KHKT cấp tỉnh (Tổ Lý + Tổ Văn)

Ba

(03/01)

 

–       6h45’: Tư vấn hướng nghiệp khối 12 của trường ĐH KT-KT Bình Dương (Đoàn TN hỗ trợ)

–       Nộp BB thống nhất đáp án Đề thi HKI cho T. Thời (TTCM)

–       8h30: Họp Liên tịch: Bổ nhiệm lại T. Thời (T. Thời hoàn tất hồ sơ, TKHĐ chuẩn bị phiếu bầu); Sơ kết công tác thi đua HKI: CM (T. Thời); CĐ (C. B. Vân); Đoàn TN(T. Q. Anh); Thống nhất Kế hoạch MĐ-MX….(Q. Anh)…

–       10h00’: Họp Ban TTTĐ; xét thi đua tháng 12/2022 + HKI năm 2022-2023

–        GVBM trả và sửa bài thi HKI

–       Hoàn thành nhập điểm. đánh gái xếp loại HS (GVBM + GVCN);

–       Xuất bảng tổng hợp điểm HKI cho GVCN xếp loại HK (C. Thúy- CNTT)

–       Gửi thư mời họp BĐDCMHS (C. Tú)

–       Nộp góp ý Dự thảo kế hoạch thực hiện TT06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 về PGD (nếu có) (C. Lai)

–       Báo cáo thu chi quỹ Hội từ đầu năm đến cuối kỳ I, hoàn tất hồ sơ quyết toán trình Hội CMHS ký  (T. Đạt)

13h30’: Sinh hoạt chuyên đề tổ Ngữ văn (Tổ Văn + GVCN + HS khối 10)

(04/01)

–       Đăng ký chi tiết các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rỗ, Đá cầu, Điền kinh, Cờ vua, Kéo co về sở (T. Hùng)

–       7h30’: Dự tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022…….(C. N. Vân)

–       7h30’: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm triển khai Luật PB,GDPL năm 2012, Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền PB,GDPL năm 2023 trên địa bàn thị xã Tân Uyên (nếu có mời- T. Tài dự)

–       Hạn chót hoàn  thành xếp loại 2 mặt GD (GVCN)

Năm

(05/01)

–       14h00: Xét thi đua HS (BTTTĐ + GVCN + Đoàn TN + QLHSC. Mai chủ trì)

–       Báo cáo thống kê VT, LT và tài liệu lưu trữ về sở Nội vụ (C. Tú)

–       7h00à 12h00: Hiến máu tình nguyện trong Lễ Hội Xuân Hồng 2023 tại TTHN-TL tỉnh (GV tình nguyện)

–       13h30: Dự HN thông tin thời sự trong nước và Quốc tế  quý 4/2022 (ĐUV)

Sáu

(06/01)

–       5h00: Đưa HS đi nhận giải HS 3 tốt cấp Trung ương (T. Q. Anh)

–       7h30’: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn thị xã Tân Uyên….(C. N. Vân + T. Q. Anh)

–       Báo cáo Sơ kết HKI công tác KTNB về sở (C. Thảo-CN)

–       14h00: Họp Ban ĐDCMHS: (BLĐ + T. Đạt + BĐDCMHS)

–       Hoàn thành điểm số HKI và xuất PLL về cho PHHS (C. Thúy- CNTT)

Bảy

(07/01)

–       Đưa HS đi nhận giải HS 3 tốt cấp Trung ương (T. Q. Anh)

–       7h30’: Họp HĐSP + Sơ kết HKI (bỏ phiếu tín nhiệm T. Thời + Bỏ phiếu tín nhiệm NGUT; TKHĐ chuẩn bị phiếu bầu)

–       GVCN nhận Phiếu LL để phát cho PHHS tại VP

CN (08/01) –       7h30”: HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH CUỐI KỲ I  (GVCN chuẩn bị thật kỹ nội dung để trao đổi PHHS, bàn biện pháp nâng cao chất lượng GD đối với những HS còn yếu kém ở HKI)

HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *