LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 22 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)

 

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 22

(Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

Thứ Hai

(14/02)

– SHDC &SHCN: + Nhắc nhở nề nếp

+ Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19  (theo hướng dẫn mới, triển khai thực hiện sổ tay phòng, chống Covid-19) bằng nhiều hình thức (Đoàn TN)

Trực đo thân nhiệt theo phân công

8h00: Họp Ban TTTĐ: xét thi đua tháng 01/2022; thống nhất thời gian, thành phần Viếng mộ Ông Huỳnh Văn Nghệ và một số h/đ khác

Từ 14/02à 28/02/2022: Nộp và chấm SKKN- NCKHSPUD  (theo phân công)

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 về sở (C. Mai + C. Ngân + C. Tú)

– Nhắc:

Kế hoạch 8/3 (CĐ tham mưu BTVchuẩn bị nội dung); Kế hoạch 26/3 (Đoàn TN chuẩn bị ) đến 28/02/2022 Họp LT thông qua.

+ Các thầy, cô có nguyện vọng chuyển trường làm và  nộp hồ sơ thuyên chuyển cho VP (C. Tú) hạn chót ngày 26/02/2022 để họp xét`

+ GV có con em thi TS 10 năm học 2022-2023 và thi TN.THPT năm 2022 nộp đơn xin miễn giảm coi, chấm thi về T. Tài chậm nhất ngày  26/02/2022.

+ Báo cáo tháng về công tác Tuyên giáo; KT-GS; QCDC… về Thị ủy (ĐUV phụ trách)

Thứ Ba

(15/02)

Tham mưu và lập biên chế năm học 2022-2023 (T. Thời)

15-16/02/2022: Tham gia Ngày hội tuyển quân năm 2022 (T. Thời)

Thứ Tư

(16/02)

6h30’: Viếng mộ Ông Huỳnh Văn Nghệ (TP: BLĐ + CTCĐ + BT. Đoàn TN + TB TTND +…. )   
Thứ Năm

(17/02)

Báo cáo hồ sơ, chứng từ quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm về CĐ Ngành (C. B. Vân) (nếu chưa nộp)
Thứ Sáu

(18/02)

– Hết hạn đăng ký danh sách GV đi Đà Lạt tham gia HN trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp trồng người” năm 2021 (C. B. Vân)
Thứ Bảy

(19/02)

K12:

+ Từ 7h30’- 8h30’: Dự nghe Tư vấn hướng nghiệp do tạp chí GD TPHCM tổ chức (GVCN + HS) (ĐĐ: Nhà xe học sinh) (Dự kiến)

+ Từ 8h45’ – 11h25:  NGLL + HN  (GVCN + HS)

K10,11: từ 7h30’à 10h30’: HN + NGLL (GVCN + HS)

CN(20/02)

(Nếu có điều chỉnh, bổ sung sẻ thông báo trên mail)

        HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *