LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 28 (Từ 13/3/2023 đến 19/3/2023)

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 28

( Từ 13/3/2023 đến 19/3/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

Hai

(13/3)

– SHDC&SHCN:

KIỂM TRA GIỮA KỲ II (GV thực hiện theo phân công)

– Hết hạn nộp BB lựa chọn SGK 11 về cho T. Thời (TTCM)

–  Hết hạn cập nhật danh sách CBQL + GV tham gia BDTX năm 2023 (C. Mai +TTCM)

– Nhắc:

Lưu ý: GVBM nhập điểm KTTX  vào phần mềm quản lý, hạn chót thứ tư 15/3/2023 để xuất và thông báo về gia đình HS, chuẩn bị họp PHHS giữa kỳ (thông báo trên lịch tuần).

* Hoàn thành các khoản thu HKII, thu buổi 2 …(GVCN)

Ba

(14/3)

KIỂM TRA GIỮA KỲ II (GV thực hiện theo phân công

–       8h00: Họp HĐ lựa chọn SGK lớp 11 cấp trường; ĐĐ: Phòng Dự trữ; (TP: BLĐ + TTCM+ VC Thư viện + BĐDCMHS)

–       Hết hạn nộp danh sách tham dự HN đối thoại với Chủ tịch UBND TX về Thị đoàn (T. Q. Anh)

–       Nộp danh sách tham gia  Hội trại “Khi tôi 18” về Thị đoàn (T. Q. Anh)

Tư (15/3) KIỂM TRA GIỮA KỲ II (GV thực hiện theo phân công)

–       Hết hạn nộp Đơn xin miễn coi thi TS 10 năm 2023-2024 và TNTHPT năm 2023 (GV có nhu cầu)

 

Năm

(16/3)

KIỂM TRA GIỮA KỲ II (GV thực hiện theo phân công)

–       Nộp Kết quả tổng hợp  lựa chọn SGK 11  về Sở GDĐT (T. Thời)

–       7h30’: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (T. Tài)

 

Sáu

(17/3)

KIỂM TRA GIỮA KỲ II (GV thực hiện theo phân công)

–       7h30’: Dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Tỉnh năm 2023 (T. Tài)

–       Ký duyệt hồ sơ TTSP (BLĐ)

–       Hết hạn nộp SKKN – NCKHSPUD sau khi chỉnh sửa về cho C. N. Vân (GV có sản phẩm được chọn dự thi cấp sở)

Bảy (18/3) –       7h30’: Sinh hoạt Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TN CS HCM  (Đoàn TN + Chi đoàn GV + GVCN + HS); BLĐ: C. N. Vân dự phát biểu chỉ đạo…

–       8h00: Dự Hội thi “Bí thư Chi đoàn, Bí thư cơ sở Đoàn giỏi” vòng loại (BT, PBĐ)

–       10h00: Tổng kết TTSP (BLĐ + GVHD + giáo sinh TT); ĐĐ: HT2

CN (19/3)  

HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *