LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 31 (Từ 03/4/2023 đến 09/4/2023)

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 31

( Từ 03/4/2023 đến 09/4/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

 

Hai

(03/4)

–       – SHDC + SHCN: Tuyên tuyền công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với Đề án củng cố, tăng cường, phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của ngành Giáo dục Bình Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

–       Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 09/9/2022 về tổ chức thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh” trên địa bàn thị xã Tân Uyên giai đoạn 2021 – 2025.

–       7h30’: Tư vấn TS trường ĐH TDM (Đoàn TN hỗ trợ)

–       9h00: Họp Trung tâm

–       Từ 03/4à 17/4/2023: Đón đoàn KT CSVC chuẩn bị cho các kỳ thi TS 10 năm 2023-2024; TN THPT năm 2023 (C. Mai)

–       14h00: Test kỹ thuật đường truyền HN TS 10 năm 2023-2023 (C. Mai)

–       Báo cáo danh sách HS chưa co CCCD/ mã định danh cá nhân, thông tin trên CCCD/ mã định danh cá nhân chưa chính xác chờ điều chỉnh về sở (C. Thúy- CNTT)

–       Trong tuần các tổ CM chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chéo chuẩn bị cho  tuần sau BLĐ kiểm tra hồ sơ các tổ CM.

–       Hoàn chỉnh và nộp hồ sơ ĐHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 về CĐ ngành (C. B. Vân + BCHCĐ)

Ba

(04/4)

–       08h00: Dự tập huấn trực tuyến HN triển khai công tác đăng ký dự thi, thu nhận hồ sơ và nhập liệu TS 10 năm 2023-2024 (Theo QĐ); ĐĐ: Phòng 4.0

(05/4)

–       7h30’: Dự thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cụm môn Sử 12; ĐĐ: THPT Bình An (GV Sử 10)

–       7h30’: Dự thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cụm môn Địa 12; ĐĐ: THPT Tân Bình (GV Địa 12)

Năm

(06/4)

–       7H30’: Dự thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cụm môn Hóa 12; ĐĐ: THPT THĐ (GV Hóa 12)
 

Sáu

(07/4)

–       Báo cáo Ngày PL về Thị xã (C. N. Vân)

–       Báo cáo tháng về công tác KT-GS về Thị ủy (C. N. Vân)

–       Thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” (GV + HS đăng ký)

Bảy

(08/4 )

–       6h00: Đưa HS khối 10 đi trải nghiệm tại RIO GREEN PARK– Long An (BLĐ + Đoàn TN + GVCN K10 + GV đăng ký)
CN (09/4)

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *