LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 33 (Từ 17/4/2023 đến 23/4/2023)

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 33

( Từ 17/4/2023 đến 23/4/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

Hai (17/4)

 

SHDC + SHCN:

Tuyên truyền 153 năm Ngày sinh của VI. Lênin (22/4/1870- 22/4/2023)

+ KN Ngày giỗ tổ Hùng Vương Mùng 10-3 (Đoàn TN)

–       Tuyên truyền KN Ngày giải phóng Miền Nam 30/4/1975- 30/4/2023 ; 01/5…(CĐ + Đoàn TN)

–       Tiếp tục tuyên truyền thực hiện “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023  Từ 10/4–? 20/5/2023(CĐ + Đoàn TN)

–       Triển khai phổ biến tài liệu truyền thông , giáo dục về phòng, chống thuốc lá mới trong trường học (CĐ + Đoàn TN)

–       Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 về sở (C. Hương- TV + T. Q. Anh)

–       Hết hạn nộp báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 75-KH/TU ngày 22/9/2021 của Ban TV về Thành ủy (T. Trị)

–       Từ 17/4à 22/4/2023:  tổ chức kiểm tra tại lớp môn GGTC và QPAN  khối 12 (tổ GDTC-QPAN)

–       TUẦN LỄ ÔN THI KHỐI 12 (khối 12 học buổi 2 bình thường); (đề nghị GVBM cung cấp đủ KT cho HS theo đề cương hướng dẫn của sở)

–       Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện NQ số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII……( T. Trị tham mưu BTV thực hiện)

+  GVCN khối 12, thống kê HS yếu kém cần phụ đạo nộp về T. Thời tổng hợp tham mưu BLĐ, BĐDCMHS tổ chức thực hiện.

Ba (18/4) –       Nộp danh sách đăng ký đào tạo TCLLCT (hệ tập trung) về Thành ủy (T. Trị)
Tư(19/4) –       7h30’: Dự thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cụm môn Sử 12; ĐĐ: THPT Bến Cát (GV Sử 12)

–       Nộp Báo cáo sơ kết việc thực hiện NQ ĐH Đảng, báo cáo kết quả t/h nhiệm vụ KT-GS , thi hành KL Đảng 6 tháng đầu năm về Thành ủy (C. N. Vân + UBKT-GS)

–       14h00: SHHN và NGLL K10 (GVCN)

Năm

 (20/4)

–       Hoàn thành rà soát điểm tổng kết từng môn học, xếp loại HL, HK từng HK và cả năm của các năm học lớp10, lớp 11 và HKI lớp 12 trên hệ thống QG (C. Thúy- CNTT)

–       20-22/4/2023: Tiếp Ban TSQS Bộ Quốc phòng (BLĐ + Tổ QP)

–       14h00: SHHN và NGLL K11 (GVCN)

Sáu (21/4) –       Nộp Báo cáo sơ kết việc thực hiện NQ ĐHĐB Đảng bộ TP Tân Uyên nhiệm kỳ 2020-2025 về Thành ủy (T. Trị)

–       8h00: Dự HN triển khai công tác thi TN THPT năm 2023 (T. Tài + T. Thời + T. Đạt)

–       14h00: SHHN và NGLL K11 (GVCN)

Bảy (22/4 ) –       7h00: NGLL + HN học sinh các khối lớp 12 (GVCN + HS)

–       7h30’: Sinh hoạt Chuyên đề Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và Hội thi Thanh niên với PL và chủ quyền biển đảo Việt Nam (BCH Đoàn TN + VC Thư viện + GVCN + HS khối 10)

CN (23/4)

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *