LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 38 – 39 (Từ 22/5/2023 đến 27/5/2023, từ 29/5/2023 đến 04/6/2023))

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 38

(Từ 22/5/2023 đến 27/5/2023)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

 

Hai

(22/5)

– SHDC+ SHCN:

+ Tổng kết, phát thưởng các phong trào thi đua trong học sinh, Khai mạc hè 2023, thông báo kế hoạch sinh hoạt hè (Đoàn TN); 

– Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 từ hôm nay đến hết ngày 22/6/2023 (Đoàn TN + VC Thư viện)

– Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Tân Uyên học tập và làm thao tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; thời gian từ 22/5à 28/5/2023 (Đoàn TN)

– GVCN tổng kết lớp, sau đó cho HS lao động, vệ sinh sắp xếp bàn ghế phục vụ cho HĐ thi; kiểm tra các màn cửa, đèn, quạt… (lưu ý thời gian sinh hoạt hè, ôn tập thi lại đ/v những em có học lực yếu, những em phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè, thực hiện ATGT, ATTP, thực hiện tốt AN-TT.., chủ động phòng chống dịch, thực hiện 2K + V…) + Vệ sinh lớp xong HS K10,11 nghỉ

+ Thông báo kế hoạch ôn tập thi lại hè; kế hoạch BD HSG;

– 15h00’: Tư vấn TS trường ĐH QT Miền Động tại lớp (Đoàn TN hỗ trợ)

– Dự họp thảo luận, đánh giá, lựa chọn SGK lớp 11 môn GDQP&AN  tại trường THPT Bình Phú (T. Khiêm)

–       8h30: Họp Trung tâm ; Tổng kết HĐ trường (xét thi đua đợt 1); (C. Lai chuẩn bị phiếu bầu cho Liên tịch bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại PHT  C. N. Vân)

Báo cáo quý II KT-GS gửi trước ngày 23/5 hàng năm (bao gồm báo cáo tổng hợp và phụ lục báo cáo; mốc báo cáo thống kê số liệu được tính từ 23/02 đến ngày 23/5 của năm báo cáo). (C. N. Vân)

Báo cáo 6 tháng KT-GS gửi trước ngày 25/5 hàng năm (bao gồm báo cáo tổng hợp và phụ lục báo cáo; mốc báo cáo thống kê số liệu thông kê tính từ ngày 01/12 của năm trước đến 25/5 của năm báo cáo).(C. N. Vân)

–       Hoàn thành hồ sơ thi TNTHPT các lớp (GVCN 12)

–       22/5à 25/5/2023: Nhập, rà soát dữ liệu xét tốt nghiệp của thí sinh vào hệ thống QLT (T. Đạt)

TTND phối hợp Kế toán chuẩn bị các biên bản bàn giao CSVC , phiếu kiểm tra tài sản cuối năm, thực hiện vào thứ tư 24/5/2023. (C. Mai chỉ đạo t/h)

–       Nhắc Trong tuần:

–       TTCM tổng hợp góp ý và nhận xét, đánh giá chuẩn HT, PHT + đánh giá xếp loại VC cuối năm và nộp BB về C. Lai tổng hợp công khai trong họp HĐSP và nộp về sở.

–       TTCM, TTVP,  phụ trách các đoàn thể thu thập hồ sơ minh chứng năm học 2022- 2023, phân loại từng tiêu chí và nộp BLĐ phụ trách các tiêu chuẩn như đã phân công, hạn chót  thứ sáu, ngày 05/6/2023

–       VP hỗ trợ C. Tú in, foto + Scan nộp sở các biểu mẫu cuối năm, các biểu mẫu bảng thành tích tập thể, cá nhân… (TTVP);

–       Làm Dự trù kinh phí thi  TS 10; TNTHPT năm 2023 về sở GD đúng thời gian quy định (C. Ngân- KT)

–       Tổng vệ sinh toàn trường theo phân công(C. Mai + GVCN + HS)

–       Hết hạn nộp các hồ sơ thi KTCKII về cho C. Mai tổng hợp nộp sở  TTCM)

–       Hoàn thành gói phần thưởng và kiểm tra sắp xếp…(theo phân công của C. Mai)

Ba

(23/5)

Khối 10,11 nghỉ; khối 12 học bình thường

–       7h00: Kiểm tra chéo hồ  TNTHPT năm 2023 tại trường (theo QĐ)

–       8h30’: Tư vấn TS khối 12 tại lớp của Tập đoàn GD và đầu tư EI (Đoàn TN hỗ trợ)

Tư (24/5) –       Khối 10,11 lao động, Kiểm tra CSVC và bàn giao, niêm phong; các phòng chức năng, các bộ phận cũng thực hiện và bàn giao; dán tem kiểm tra theo đề nghị của TTr sở (C. Ngân chuẩn bị tem, hồ dán);

–       Trước 25/5 Báo cáo Tổng kết công tác KTNB về sở (C. Thảo-CN)

–       Hoàn thành công tác chuẩn bị lễ tổng kết (theo phân công)

–       GVCN khối 10,11 KTC hồ sơ CN: 11.1à11.2à …11.11à 11.1; khối 10 cũng vậy; xong nộp BB khối trưởng tổng hợp nộp lại HT vào thứ bảy 28/5/2023.

Năm

 (25/5)

–       25/5: Nộp hồ sơ Huy hiệu “Vì sự nghiệp trồng người” về sở (C. B. Vân)

–       Nhận Số BD và làm thẻ dự thi TS 10 (C. Mai + GV được phân công)

–       7h30’: LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023; Thành phần HĐSP + HS khối 12 + HS được khen, thưởng khối 10,11; GV Nam đồng phục áo trắng; Nữ bộ đồng phục trường (đề nghị các thầy, cô nghiêm túc thực hiện)

–       10h30’: Liên hoan cuối năm; Họp mặt chia tay GV chuyển trường…

–       Hoàn thành kiểm tra CSVC và bàn giao cuối năm (TTND + KT + phụ trách các phòng chức năng + GVCN); đề nghị sửa chữa hoặc đền bù tài sản nếu làm hỏng so với bàn giao đầu năm (C. Mai chỉ đạo t/h)

Sáu

 (26/5)

–       8h30’: Tư vấn tuyển sinh trường ĐH KTKT Bình Dương (Đoàn TN hỗ trợ)

–       Báo cáo KT HKII khối 10, 11 về sở GD (C. Mai)

–       Báo cáo 6 tháng công tác dân vận chính quyền về sở (C. B. Vân)

–       Báo cáo tình hình thực hiện TT số 21/TT- BGDĐT ngày 07/7/2014… về sở (C. N. Vân)

Bảy (27/5) –       Sáng: Dạy bù khối 12

–       14h00: Họp HĐSP:  Tổng kết năm học + Xét thi đua đợt 1 (C. Mai + C. B. Vân chuẩn bị)

+ Triển khai Quy chế thi TS 10 + TNTHPT năm 2023 (T. Thời; C. Lai ghi BB cụ thể theo yêu cầu của Thanh tra Sở GD)

+ Bỏ phiếu bổ  nhiệm lại C. N. Vân) (C. Lai  chuẩn bị phiếu bầu)

–       Cập nhật kết quả đánh giá của trường lên CSDL ngành (C. Thúy-CNTT)

14h00:  khối 12 học  lao động, Kiểm tra CSVC và bàn giao, niêm phong;

CN (28/5) –       Hoàn thành chuẩn bị CSVC phục vụ HĐ thi TS 10 (C. Mai + BV + PV)

TUẦN 39

(Từ ngày 29/5/2023 đến 04/6/2023)

Hai

(29/5)

–       THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

+ Sáng: Ngữ văn

+ Chiều: Toán

–       Hoàn thành CSVC cho HĐ thi TS 10 năm 2023-2024 (C. Mai)

–       Hoàn thành nhập điểm  tổng kết từng môn học, xếp loại HL, HK HKII và cả năm lớp 12 (C. Thúy- CNTT)

Ba

(30/5)

–       8h00: Họp LĐ HĐ coi thi TS 10 (theo QĐ)

–       14h00: Họp lãnh đạo HĐ tại điểm thi

Tư (31/5) –       7h00:Họp toàn thể HĐ coi thi TS 10

–       9h00: Sinh hoạt Quy chế thi

Năm

 (01/6)

–       7h00: Khai mạc HĐCT TS 10

–       8h00: Thi môn Ngữ văn

–       14h00 : Thi môn AV

–       01/6à 04/6/2023: Thi TS lớp 10 năm 2023-2024

Sáu

 (02/6)

–       8h00: Thi môn Toán

–       02/6/2023: Báo cáo Tổng kết công tác GDQP-AN về sở (T. Khiêm)

–       Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chề năm 2022-2023 về sở (C. N. Vân)

–       Báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ việc đánh giá chuyển đổi số về sở (C. Mai + C. Thúy- CNTT)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

Bảy

(03/6)

–       Ban TK HĐ chấm thi làm việc (theo QĐ)

–       THI THỬ TNTHPT NĂM 2023 (Theo phân công)

+ Sáng: Các môn tổ hợp

+ Chiều: Anh văn

CN (04/6) –       Các mốc thời gian trong hè gửi sau qua mail và dán bảng thông báo
 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *