LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN ÔN THI HÈ 2022 (Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022)

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN ÔN THI HÈ 2022

( Từ 20/6/2022 đến 26/6/2022)

Thứ/ Ngày

Nội dung/ Người phụ trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai (20/6)

–       SHCN:  GVCN khối 12  cập nhật các trường hợp nhiễm F0

+ GVCN nhắc nhở HS về nề nếp, chuyên cần trong ôn tập…

+ Hoàn thành việc thu phí ôn tập nộp danh sách cho KT và nộp tiền cho thủ quỹ để hoàn thành hồ sơ nộp kho bạc, chi tiền giảng dạy cho GV.

–       Sinh hoạt hè HS khối 10,11 (BCĐ hè- theo phân công)

–       7h30’: DỰ TỔNG KẾT HĐ TUYỂN SINH 10 (T. Tài)

–       16h00: Dự Họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo cji1 CM VN (C. N. Vân)

–       Liên hệ Công an lấy danh sách và làm tờ trình thành lập Ban BVPV kỳ thi TN THPT năm 2022 (C. Mai)

–       Nhắc:

–       Các Chi bộ hoàn thành văn kiện chuẩn bị ĐH giữa nhiệm kỳ.

–       GVCN khối 12 nộp danh sách HS K12 dự thi HĐ Tân Phước Khánh đăng ký đi xe đưa rước cho C. Mai tổng hợp báo HT để họp Ban DĐCMHS xin kinh phí;

–       Các tổ trưởng CM cử GV không làm công tác coi thi hỗ trợ các điểm thi HVN và TPK; mỗi tổ ít nhất 01 người, nộp danh sách cho HT chậm nhất sau khi có quyết định coi thi THPT năm 2022. (Ghi rõ hỗ trợ điểm thi nào cho tiện)

–       Phụ trách các bộ phận Báo cáo TK năm đúng hạn.

–       Trong tuần: Ban thư ký từng tiêu chuẩn của HĐ tự đánh giá nhận và sắp xếp hồ sơ phục vụ công tác KĐCLGD cho các năm sau.

–       VP(T. Đạt) hỗ trợ C. Tú in, foto + Scan nộp sở các biểu mẫu cuối năm, các biểu mẫu bảng thành tích tập thể, cá nhân… (TTVP);

–       Dự trù kinh phí thi TN. THPT năm 2022 (C. Ngân- KT)

–        GVCN khối 10,11 rà soát lại hồ sơ, học bạ… xem đã hoàn chỉnh chưa (những sai sót cần sửa trong KTC tuần rồi) báo cáo HT những GV nào chưa điều chỉnh sai sót. Lưu ý: Tất cả GVCN đều báo, lớp nào không có báo là không.

Ba (21/6) –       Nộp danh sách cập nhật KTQP-AN đối tượng 4 về  phòng Nội vụ (C. Nga-TKHĐ + C. Tú)

–       21/6à 23/6/2022: Nhân Đơn xin phúc khảo TS 10 (HĐTS)

(22/6) –       Báo cáo thông tin về tình hình dư luận XH về Ban Tuyên giáo (T. Trị)

–       7h30’: Họp UBNDTX về việc chuẩn bị thi TN THPT năm 2022 (T. Tài- C. Mai)

Năm (23/6) –       7h00: Sinh hoạt hè (Đoàn TN + GV được phân công)

–       Hoàn thành hồ sơ, học bạ sau khi thi lại của HS (GVCN)

Sáu (24/6) –       8h00: Họp Ban ĐDCMHS (V/v thi TN THPT năm 2022) (C. Tú gửi Thư mời đầu tuần); TP: BLĐ + BĐDCMHS

–       7h30’: DỰ ĐH ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG (C. Mai)

–       Nộp Danh sách và Đơn xin phúc khảo TS 10  về sở và gửi qua mail (C. Mai + HĐTS)

–       Hoàn thành nhập kết quả đánh giá chuẩn CBQ, GV lên hệ thống TEMIS (HT + PHT + TTCM + GV)

–       Nộp Hồ sơ nâng lương thường xuyên đợt 2 về sở (C. Ngân- KT)

–       Hoàn thành thẻ dự thi TNTHPT của TS  khối 12 + CSVC phục vụ kỳ thi (C. Mai + T. Đạt + GVCN khối 12)

–       24/6/2022à 05/7/2022: Cho TS thi tuyển vào lớp 10  năm 2022-2023 rút hồ sơ chuyển trường (HĐTS 10)

Bảy (25/6) CÁC LỚP PHỤ ĐẠO HỌC THEO TKB
CN (26/6) 7h30’: ĐẠI HỘI CHI BỘ GIỮA NHIỆM KỲ 2020- 2025

(Nữ bộ áo dài truyền thống, Nam mặc áo trắng thắc caravat)

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *