Mô phỏng các thuật toán trong SGK Tin 11 bằng Scratch

Mô phỏng các thuật toán trong SGK Tin 11 bằng Scratch:
Nguồn: Thầy Bùi Việt Hà.
2. Tìm kiếm nhị phân. Project: 842469983 https://scratch.mit.edu/projects/842469983/fullscreen/
Ghi chú: Toàn bộ link các mô phỏng thuật toán bằng Scratch trong SGK Tin 11, định hướng CS và Chuyên đề Tin học 11, đinh hướng CS. Để xem cần copy link và dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *