Phần mềm trộn, tạo đề thi trắc nghiệm MCMix

McMIX – Phần mềm trộn đề, tạo đề thi Trắc nghiệm

McMIX là phần mềm trộn đề thi trắc nghiệm miễn phí cho mọi thầy cô giáo và người dùng. Phần mềm McMIX sẽ giúp bạn nhanh chóng tạo ra các đề thi khác nhau dựa trên kho câu hỏi trắc nghiệm có sẵn bằng cách xáo trộn thứ tự các câu hỏi và đáp án. McMIX được trích ra từ phần mềm McBANK (trong bộ McTEST) với mục đích tặng miễn phí cho mọi giáo viên và người dùng quan tâm.

Phần mềm McMIX cho phép người dùng soạn sẵn đề thi trên Word một cách tự nhiên và import vào McMIX chỉ bằng lệnh sao chép và dán. McMIX cũng làm việc với mọi loại font có tiếng Việt, đồng thời hỗ trợ các đề thi tiếng nước ngoài có sẵn. Tuy nhiên, McMIX không phải là phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi vì vậy sẽ không có phần rút/trích các câu hỏi thi từ một ngân hàng câu hỏi có sẵn, tính năng này có sẵn trên McMIX-Pro.

File cài đặt: https://drive.google.com/file/d/1Pmsf9PiwbVBiX-UQtjCFyvhTe9rKqsAU/view?usp=sharing

Hướng dẫn sử dụng: HuongDan_mcMix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *