Thông báo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp trường năm học 2021 – 2022

Thông báo Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học Cấp trường năm học 2021 – 2022

  1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 10,11,12 tại trường, có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm năm học 2020 – 2021 từ khá trở lên, tự nguyện tham gia cuộc thi.
  2. Lĩnh vực dự thi: Theo công văn số 2159/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/12/2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo Bình Dương
  3. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu được thực hiện trong vòng một năm tính đến ngày 24/12/2021 của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật thuộc các lĩnh vực của cuộc thi. Dự án có thể của 01 học sinh (dự án cá nhân) hoặc 02 học sinh (dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ tham gia 01 dự án dự thi.
  4. Người bảo trợ/hướng dẫn: Mỗi dự án có 01 giáo viên bảo trợ. Người bảo trợ có thể đồng thời là người hướng dẫn khoa học. Một giáo viên được bảo trợ hoặc hướng dẫn tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ chịu trách nhiệm về mặt pháp lí và phải ký phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án – phiếu 1B).

Ngoài người bảo trợ, dự án dự thi có thể thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ. Trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó.

  1. Đơn vị dự thi: Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 dự án tham gia cuộc thi cấp trường. Từ kết quả cuộc thi cấp trường, Hội đồng chấm sẽ chọn các đề tài tập thể, cá nhân có kết quả cao tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
  2. Hồ sơ dự thi:

– Các tổ đăng kí đề tài về Hội đồng chấm trước ngày 23/12/2021 để chuẩn bị công tác tổ chức.

– Mỗi đề tài chuẩn bị:

+ 05 bản báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (bản hướng dẫn kèm theo công văn số 2159/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/12/2021 của Sở).

+ 01 file trình chiếu (word hoặc powerpoint) để thuyết trình dự án. Thời gian báo cáo không quá 05 phút/dự án.

  1. Thời gian dự thi: 8g00 ngày 25/12/2021.
  2. Hình thức tổ chức: trực tiếp (theo lịch làm việc tuần của Hiệu trưởng).

Các công văn đính kèm: 276-TB-THPTHVN, 274-KH-THPTHVN, 275-QĐ-THPTHVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *