Thông báo Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 455    -KH/TWĐTN-TNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022

——-

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022, chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT), học sinh đang học chương trình giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX), cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 của Chính phủ; cụ thể hóa Nghị quyết Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 • Là hoạt động thiết thực của đoàn viên, học sinh khối THPT, TTGDNN- GDTX kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
 • Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học
 • Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.  Yêu cầu

 • Thông qua việc tổ chức cuộc thi tạo ra một phong trào học tập, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam trong học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX, góp phần làm mới cách tiếp cận môn học lịch sử đối với học
 • Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả, phù hợp với đối tượng là học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX.
 • Cuộc thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho cuộc thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của học

II.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

 • Kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.
 • Kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc.
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên.
 • Thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2021).
 • Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 • Chiến lược phát triển văn hóa đến năm

2.  Hình thức thi

 • Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”.
 • Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày Chủ nhật hàng tuần.
 • Vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

3.  Thời gian

– Vòng thi tuần:

+ Đợt 1: Từ 13/12/2021 đến 16/01/2022 (05 tuần).

+ Đợt 2: Từ 13/02/2022 đến 27/02/2022 (03 tuần).

+ Giữa hai đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức 02 chương trình “Đồng hành cùng cuộc thi Tự hào Việt Nam”: Giao lưu trực tuyến với các cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi năm 2015, 2017, 2019 và thi tương tác trực tuyến trên fanpage Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Phần thưởng cho mỗi bạn chiến thắng là 1 cuốn sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam. 05 thí sinh có điểm số cao nhất mỗi tuần sẽ dành quyền vào thẳng vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc.

 • Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố: dự kiến ngày 12/3/2022 (Thứ Bảy).
 • Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải: dự kiến ngày 26/3/2022 (Thứ Bảy).

III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh nằm trong nhóm điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống, cụ thể như sau:

1. Giải thưởng vòng thi tuần: Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải:

 • 01 giải Nhất
 • 03 giải Khuyến khích

2.  Giải thưởng vòng thi Chung kết cấp tỉnh, thành phố:

Giải thưởng Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố do các tỉnh, thành đoàn quyết định và trao tặng theo quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh, thành đoàn.

3.  Giải thưởng vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc:

 • 01 giải Nhất
 • 01 giải Nhì
 • 01 giải Ba
 • 01 giải Khuyến khích

Cá nhân đạt giải Nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và đề xuất tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các cá nhân đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tiền thưởng.

4.  Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn:

 • 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi cao nhất.
 • 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi cao nhất.

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 • Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Ban Thanh niên Trường học là cơ quan thường trực tổ chức Cuộc thi; tham mưu xây dựng Thể lệ Cuộc thi; tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng cố vấn, Ban Giám khảo vòng chung kết toàn quốc; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi; phối hợp cùng đối tác kỹ thuật hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các Cuộc thi cấp tỉnh, thành đoàn; vận động nguồn lực xã hội tổ chức cuộc thi.
 • Các ban, Văn phòng Trung ương Đoàn chỉ đạo, đôn đốc Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn trong cụm thi đua do đơn vị mình phụ trách triển khai Cuộc thi đảm bảo các yêu cầu đề
 • Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Website Trung ương Đoàn, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh Thanh thiếu nhi thực hiện và đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi và phản ánh hoạt động hưởng ứng Cuộc thi ở cơ sở.
 • Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường THPT, TTGDNN-GDTX tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh, thành đoàn, Đoàn các trường tuyên truyền, vận động học sinh tham gia Cuộc thi; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi tại cơ sở; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức cuộc thi; tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc phần thi kiến thức.

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị phối hợp chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi. Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để các trường THPT, TTGDNN-GDTX tổ chức cho học sinh tham gia Cuộc thi, phân công lãnh đạo Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục Trung học tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo Cuộc thi; trao tặng Bằng khen cho cá nhân đạt giải Nhất chung kết xếp hạng toàn quốc.

3.  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 • Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là đơn vị đồng hành cùng Cuộc thi. Trân trọng đề nghị Tập đoàn hỗ trợ thực hiện các nội dung sau:

+ Xây dựng hệ thống phần mềm thi trực tuyến các vòng thi.

+ Cử lãnh đạo Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi.

+ Bố trí cán bộ trực tổng đài, hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian thi trực tuyến và các vòng thi chung kết cấp tỉnh, chung kết xếp hạng toàn quốc.

4.  Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn

 • Triển khai Cuộc thi đến các Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, đoàn viên, học sinh. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo học sinh tham gia Cuộc

 

 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng để tạo sự quan tâm về việc học lịch sử, tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong học sinh THPT, TTGDNN-GDTX; tổ chức vòng thi chung kết cấp tỉnh, đảm bảo chất lượng tham dự Cuộc
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thí sinh xuất sắc của tỉnh, thành phố tham dự Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV năm học 2021 – 2022. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa- BT TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

– Đ/c Bùi Thị Minh Hoài – BT TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);

–  Ban Tuyên giáo TW; Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng (để b/c);

–  Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

–  BộGiáodục&Đàotạo,(đểp/hchỉđạo);

-VụGDCT&CTHSSV,VụGDTH(đểp/h);

– Các Ban, VP Trung ương Đoàn (để t/h);

–  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (để p/h).

– Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội (để t/h);

–  SởGD& ĐTcáctỉnh, thànhphố(đểp/ht/h);

–  Các tỉnh, thành đoàn (để t/h);

–  Lưu VP, Ban TNTH.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Bùi Quang Huy

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày      tháng    năm

THỂ LỆ

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ IV, năm học 2021 – 2022

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           -KH/TWĐTN-TNTH ngày       tháng 11 năm 2021)

I.  NỘI DUNG CÁC VÒNG THI

1. Vòng thi tuần

Diễn ra trong 08 tuần, từ 13/12/2021 đến 27/02/2022. Tuần thi bắt đầu từ 09h00 ngày thứ hai và kết thúc vào 24h00 ngày Chủ nhật hàng tuần.

Cách thức tham gia: Các thí sinh đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”. Tài khoản hợp lệ để xét trao giải thưởng là tài khoản đăng ký chính xác, đầy đủ các thông tin cá nhân gắn với thí sinh. Mỗi tài khoản được dự thi tối đa 03 lần/tuần. Căn cứ để xếp hạng và trao giải trong tuần dựa vào điểm số và thời gian thực hiện bài thi.

 • Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Cuộc thi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Mỗi thí sinh có 900 giây (15 phút) để hoàn thành bài Kết quả cao nhất và thời gian thi ngắn nhất trong 03 lần thi là căn cứ để trao giải thưởng.

Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được là 300 điểm. Người chơi có thể dừng cuộc thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm dừng cuộc chơi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

2.  Vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố

Vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố được tổ chức thi trực tuyến, đồng loạt trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” vào 09h00 ngày 12/3/2022 (Thứ Bảy). Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa 20 thí sinh được tham gia vòng thi này, trong đó 16 thí sinh có điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất mỗi tuần (02 thí sinh cao điểm nhất mỗi tuần), và 04 thí sinh có tổng điểm số cao nhất, thời gian ngắn nhất của cả 08 tuần. Thí sinh sẽ trải qua 02 phần thi:

 • Phần 1: Thí sinh sẽ thực hiện các vòng thi với thể lệ tương tự ở vòng loại.
 • Phần 2: Thí sinh sẽ viết 01 bài luận trong thời gian 60 phút về một vấn đề do Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương đưa Các tỉnh, thành đoàn sẽ thành lập Ban Giám giám khảo, chấm điểm đánh giá các bài thi của thí sinh theo thang điểm 200. Điểm số cuối cùng của thí sinh là tổng điểm của cả 2 phần thi.

Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, thành phố, tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố sẽ được tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, trong đó: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị có 02 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất; các tỉnh, thành phố còn lại có 01 đại diện là thí sinh cao điểm nhất, thời gian ngắn nhất.

3.  Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc

* Vòng 1: “Ngàn năm văn hiến”

 • Số lượng thí sinh tham gia: 75 thí sinh (65 thí sinh đại diện các tỉnh, thành phố và 10 thí sinh đạt giải tại chương trình “Đồng hành cùng cuộc thi Tự hào Việt Nam”).
 • Vòng thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án trả lời (A, B, C, D) về sự kiện lịch sử. Câu hỏi sẽ hiển thị trên màn hình của thí sinh. Thời gian đọc và đưa ra phương án trả lời cho mỗi câu hỏi tối đa là 30 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra phương án trả lời không có điểm.

Điểm tối đa của phần thi này là 100 điểm.

 • Kết thúc 20 câu hỏi, 32 thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian dự thi ngắn nhất sẽ bước vào Vòng

* Vòng 2: “Sử sách lưu danh”

 • Số lượng thí sinh tham gia: 32 thí
 • Vòng thi gồm 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm 4 phương án trả lời (A, B, C, D) về những danh nhân lịch sử, văn hóa, những người Việt Nam nổi tiếng đương thời. Câu hỏi sẽ hiển thị trên màn hình của thí Thời gian đọc và đưa ra phương án trả lời cho mỗi câu hỏi tối đa là 20 giây.

Thí sinh có câu trả lời đúng ở giây thứ bao nhiêu thì có được số điểm tương ứng với số giây còn lại, trả lời sai hoặc không đưa ra phương án trả lời không có điểm.

Điểm thi tối đa của phần thi này là 200 điểm.

 • Kết thúc phần thi này, 08 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian dự thi ngắn nhất sẽ giành quyền vào vòng

* Vòng 3: “Mật mã lịch sử”

Vòng thi gồm 10 câu hỏi dạng hỏi đáp về lịch sử, văn hóa dân tộc, mỗi đáp án là một gợi ý liên quan đến “từ khóa”. Câu hỏi sẽ hiển thị trên màn hình của thí sinh. Thời gian đọc và đưa ra phương án trả lời cho mỗi câu hỏi tối đa là 30 giây. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách gõ tiếng Việt có dấu vào chỗ trống mặc định trên màn hình bằng kiểu gõ Telex, bảng mã Unicode. Trong một số tình huống cụ thể, Ban Giám khảo có vai trò trong việc quyết định cho điểm thí sinh. Thí sinh có câu trả lời đúng ở giây thứ bao nhiêu thì có được số điểm tương ứng với số giây còn lại, trả lời sai hoặc không đưa ra phương án trả lời không có điểm. Điểm thi tối đa của phần thi này là 200 điểm.

 • Kết thúc phần thi này, 04 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian dự thi ngắn nhất sẽ giành quyền vào vòng

* Vòng 4: “Khát vọng Việt Nam”

 • Số lượng thí sinh tham gia: 04 thí sinh
 • Nội dung thi: 04 thí sinh sẽ thi đấu vòng tròn (các cặp theo thứ tự 1-2, 2- 3, 3-4, 4-1) thuyết trình và phản biện về 1 chủ đề mà Ban Tổ chức đưa Sau khi bốc thăm chủ đề thí sinh thuyết trình có 03 phút chuẩn bị và 05 phút để thuyết trình về chủ đề đó. Sau khi kết thúc, thí sinh phản biện có 03 phút để phản biện và đặt câu hỏi làm rõ hơn các vấn đề. Kết thúc phần trao đổi của 02 thí sinh, Ban Giám khảo sẽ đặt 01 câu hỏi, thí sinh thuyết trình sẽ có 03 phút suy nghĩ và trả lời.

Điểm số tối đa của mỗi thí sinh là 100 điểm (80 điểm thuyết trình và 20 điểm phản biện). Kết thúc phần thi, Ban Giám khảo sẽ căn cứ kết quả của các thí sinh để xếp hạng chung cuộc. Kết quả của thí sinh là điểm tổng cộng của 04 vòng thi.

 • Trong trường hợp kết thúc 04 vòng thi, nếu các thí sinh có điểm số bằng nhau sẽ phân định bằng 05 câu hỏi phụ, là các câu hỏi trắc nghiệm 4 phương án trả lời (A, B, C, D). Thí sinh nào có điểm số cao nhất, thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

II.  GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh (có thông tin cá nhân chính xác) trong nhóm điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống, cụ thể như sau:

1. Giải thưởng vòng thi tuần: trong 08 tuần tổ chức vòng loại, hàng tuần, Ban Tổ chức trao phần thưởng cho 04 thí sinh điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất:

– 01 giải Nhất: 1.000.000đ

 • 03 giải Khuyến khích: 000đ/giải

2.  Giải thưởng vòng thi Chung kết cấp tỉnh, thành phố:

Giải thưởng Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố do các tỉnh, thành đoàn quyết định và trao tặng theo quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh, thành đoàn.

3.  Giải thưởng vòng thi Chung kết xếp hạng toàn quốc:

Trao giải cho 04 thí sinh tổng điểm cao nhất:

– 01 giải Nhất: 15.000.000đ

– 01 giải Nhì: 10.000.000đ

– 01 giải Ba: 05.000.000đ/giải

 • 01 giải Khuyến khích: 000.000đ/giải

Cá nhân đạt giải Nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và đề xuất tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các cá nhân đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, tiền thưởng.

4.  Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn:

 • 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi cao nhất.
 • 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi cao nhất.

III.  CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về đường truyền tín hiệu, ngắt kết nối tại các điểm cầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *