THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

Đảng ủy trường THPT Huỳnh Văn Nghệ thông báo tổ chức hôi thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 như sau:

Xem kế hoạch chi tiết tại: KH_31 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *