Thông báo v/v tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” đối với Cô Phùng Kim Thảo và Cô Nguyễn Thị Thu Hương

     Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 09 tháng 01 năm 2023. Ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ trực tiếp tại Văn phòng trường hoặc qua địa chỉ email: thpt-huynhvannghe@sgdbinhduong.edu.vn
     Căn cứ Điều 16. Nghị định 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ qui định về xét danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, đơn vị phải công khai đăng tải danh sách cá nhân được đề nghị trên cổng thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin truyền thông của đơn vị ít nhất 10 ngày làm việc.
      Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” đối với Cô Phùng Kim Thảo, cựu giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân và Cô Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trên Cổng thông tin điện tử của trường () để xin ý kiến nhân dân.
    2. Cô Nguyễn Thị Thu Hương (https://thpthvnbinhduong.edu.vn/ban-khai-thanh-tich-de-nghi-xet-tang-danh-hieu-nha-giao-uu-tu-nguyen-thi-thu-huong.html)
    Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 09 tháng 01 năm 2023. Ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (qua Văn phòng trường) phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoặc email: thpt-huynhvannghe@sgdbinhduong.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *