Thông tin kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Thông tin kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Video Hướng dẫn Qui trình Tuyển sinh 10 năm học 2024-2025: https://drive.google.com/file/d/1I4cfgwJ5ak5FQPrEOR1wft7_2KZ9yErc/view?usp=sharing

Video Hướng dẫn nộp hồ sơ Tuyển sinh 10 năm học 2024-2025: https://drive.google.com/file/d/1xv2YZ4VmnaX-5Ry8hQGZo_xUt_sROFDI/view?usp=sharing

Thông tin Kỳ thi Tuyển sinh 10 năm học 2024-2025: https://drive.google.com/file/d/1LvZBOHkj_zUgDKHz7-avGxXX_KMGKGQo/view?usp=sharing

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *