Tổ Sử – Địa – GDCD Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” Năm học 2022-2023

        1. Mục đích

        Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục & Đào tạo; khơi dậy tinh thần Đổi mới sáng tạo của Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

        Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.

         2. Yêu cầu

        Thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của trường, lồng ghép với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy Mẫu mực- Tận tụy- Sáng tạo” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học.

        Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương giáo dục, có sức lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng xã hội, thành tích đến đâu khen đến đó, không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.

Chi tiết xem file đính kèm:

KH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO-TỔ SỬ – ĐỊA -GDCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *