Tổ Toán – Tin năm học 2023-2024

GIỚI THIỆU VỀ TỔ TOÁN – TIN

Năm học 2023-2024

   Trong năm học 2023-2024, tổ Toán – Tin có 14 thành viên, với 11 giáo viên Toán;  03 giáo viên Tin.

Tham gia hoạt động tổ còn có 01 Hiệu phó chuyên môn.

Về trình độ chuyên môn của tổ 14/14 đạt Cử nhân, trong đó có 01 Thạc sĩ Toán, 01 Thạc sĩ Tin, 01 Thạc sĩ QLGD, 01 đang học Thạc sĩ.

Danh sách các thành viên tổ Toán – Tin đính kèm: Dang Sách Giáo Viên Tổ Toán-Tin 23-24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *