Tổng hợp các phần mềm cần cài đặt theo SGK Tin 11, bộ KNTT.

Tổng hợp các phần mềm cần cài đặt theo SGK Tin 11, bộ KNTT.

Các phần mềm cần cài đặt khi dạy theo SGK Tin 11 – bộ KNTT:

1/ Python

2/ Phần mềm soạn thảo lập trình Python (bất kỳ: PyCharm, Wingware, Thonny, …)

3/ MySQL 8.0.x (https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ )

4/ HeidiSQL (https://www.heidisql.com/download.php)

5/ Inkscape (https://inkscape.org/release/)

6/ GIMP (https://www.gimp.org/downloads/)

7/ VideoPad (https://www.nchsoftware.com/videopad/index.html)

8/ BlueStack 5 (https://www.bluestacks.com/download.html)

9/ Tooltastic (Google Play Stores, cài đặt trên nền BlueStack5)

Lưu ý: Để tải phần mềm, cần copy link và dán vào trình duyệt để tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *